លោហិត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឈាម; (រ. ស.) : ព្រះ​លោហិត