ល្ខោននិយាយ

ពីវិគីភីឌា

ល្ខោននិយាយ គឺមានចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិ នាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម និង សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ។ ដោយមានអមទៅដោយកម្មវិធី ចម្រៀងអត្ថាធិបាយ និង ចម្រៀងមិត្តអ្នកស្ដាប់ ដែលមានលោកស្រី ហួយ មាស