វិគីប្រភព

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Wikisource
The current Wikisource logo
Detail of the Wikisource multilingual portal main page.
Screenshot of wikisource.org home page
អាសយដ្ឋាន wikisource.org
ពាក្យ​ស្លោក The Free Library
ពាណិជ្ជកម្ម? No
ប្រភេទ​គេហទំព័រ Digital library
ការ​ចុះ​ឈ្មោះ Optional
ម្ចាស់ Wikimedia Foundation
បាន​បង្កើត​ដោយ User-generated
បាន​ដាក់​ចេញ November 24, 2003[១]
ចំណាត់​ថ្នាក់ Alexa positive decrease 5,987 (April 2014)[២]
ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន Online

Wikisource is an online digital library of free content textual sources on a wiki, operated by the Wikimedia Foundation. Its aims are to host all forms of free text, in many languages, and translations. Originally conceived as an archive to store useful or important historical texts, (its first text was the Déclaration universelle des Droits de l'Homme), it has expanded to become a general-content library. The project officially began in November 24, 2003 under the name Project Sourceberg. The name Wikisource was adopted later that year and it received its own domain name seven months later. The project has come under criticism for lack of reliability but it is also cited by organisations such as the National Archives and Records Administration.[៣]


See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. Ayers, Phoebe; Matthews, Charles; Yates, Ben (2008). How Wikipedia Works. No Starch Press. pp. 435–436. ISBN 978-1-59327-176-3.
  2. "Wikisource.org Site Info". Alexa Internet. Retrieved 2014-04-01.
  3. "Transcribe | Citizen Archivist". Retrieved 4 October 2013.

External links[កែប្រែ]

Wikisource:

About Wikisource:

ទំព័រគំរូ:Ebooks