វិគីព័ត៌មាន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Wikinews
The current Wikinews logo
The current Wikinews logo
Detail of the Wikinews multilingual portal main page
Screenshot of wikinews.org home page
អាសយដ្ឋាន wikinews.org
ពាណិជ្ជកម្ម? No
ប្រភេទ​គេហទំព័រ News wiki
ការ​ចុះ​ឈ្មោះ Optional
ភាសា​ដែល​មាន Multilingual
អាជ្ញាបណ្ណ​មាតិកា CC-BY
ម្ចាស់ Wikimedia Foundation
បាន​បង្កើត​ដោយ Wikimedia Community
បាន​ដាក់​ចេញ 8 November 2004
ចំណាត់​ថ្នាក់ Alexa positive decrease 37,256 (April 2014)[១]

Wikinews is a free-content news source wiki and a project of the Wikimedia Foundation. The site works through collaborative journalism. Wikipedia co-founder Jimmy Wales has distinguished Wikinews from Wikipedia by saying "on Wikinews, each story is to be written as a news story as opposed to an encyclopedia article."[២] The neutral point of view policy espoused in Wikinews distinguishes it from other citizen journalism efforts such as Indymedia and OhmyNews.[៣] In contrast to most projects of the Wikimedia Foundation, Wikinews allows original work under the form of original reporting and interviews.[៤]


References[កែប្រែ]

  1. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
  2. Joanna Glasner (29 November 2004)។ "Wikipedia Creators Move Into News"។ WIRED។ បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[១] នៅថ្ងៃ 2012-09-17https://archive.is/xDOH។ បានយកមក 2007-04-21 
  3. Aaron Weiss (10 February 2005)។ "The Unassociated Press"។ The New York Timeshttp://www.nytimes.com/2005/02/10/technology/circuits/10wiki.html?ex=1177300800&en=024e251d2c696137&ei=5070។ បានយកមក 2007-04-21 
  4. Wikinews:Original reporting.

External links[កែប្រែ]

 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល