វិថីដូនពេញ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីដូនពេញ ជាវិថីដែលគិតចាប់ពី រង្វង់មូល វត្តភ្នំ ទៅដល់ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ឆ្លងកាត់ វិថីមាត់ជ្រូក