សង្កាត់កោះរ៉ុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់កោះរ៉ុង ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុង ខេត្ត មានរដ្ឋបាលភូមិចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ