សង្កាត់កំពង់រទេះ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់កំពង់រទេះ (អង់គ្លេសKampong Roteh Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ មានរដ្ឋបាលភូមិចំណុះ÷

សង្កាត់កំពង់រទេះ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៣០៣០១ ភូមិកំពង់ធំ Kampong Thum
០៦០៣០៣០២ ភូមិកំពង់រទេះ Kampong Roteh


East 	ផ្លូវជាតិលេខ៦ (សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន)
 West 	សង្កាត់អូរកន្ធរ ក្រុងស្ទឹងសែន
 South 	សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន
 North 	សង្កាត់កំពង់ធំ សង្កាត់កំពង់ក្របៅ ក្រុងស្ទឹងសែន