សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម (អក្សរឡាតាំង: Chak Angre Krom រឺ Sangkat Chak Angre Krom) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ មានភូមិចំណុះ ៨ ភូមិ។

ចាក់អង្រែក្រោម
សង្កាត់
ផែនទីបណ្ដិតពណ៌ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម
ប្រទេស កម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញ
ខណ្ឌខណ្ឌមានជ័យ
ភូមិ
រដ្ឋាភិបាល
 • លោកជា សុខៃ[១]
ល្វែងម៉ោងម.ស.ស.+០៧
ភូមិក្រម១២០៦០២

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ចាក់អង្រែក្រោមជាឈ្មោះយកតាម ឈ្មោះឃុំចាក់អង្រែក្រោម ស្រុកមានជ័យ ខេត្តកណ្ដាល។ សង្កាត់នេះជាគូ នឹង សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

មុនក្លាយជាសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម នៃខណ្ឌមានជ័យ ក្រុងភ្នំពេញ (កាលមុនបំណែងចែករដ្ឋបាល នៅថ្នាក់លើបង្អស់គឺ ខេត្ត-ក្រុង) ពីដំបូងបង្អស់ឃុំចាក់អង្រែក្រោម ជាឃុំនៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល ក្រោយមក ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ត្រូវបំបែកមួយផ្នែកជា ស្រុកមានជ័យ និង នៅសល់ប៉ុន្មានជាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង (មិនមែនកណ្ដាលស្ទឹងសម័យបច្ចុប្បន្នទេ) ខេត្តកណ្ដាល[២][៣]

០៨ មករា ២០១៣ រហូតដល់ ១៨ កក្កដា ២០១៦[កែប្រែ]

សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមមានភូមិទាំងអស់ ៨ ភូមិ ភូមិក្រម: ១២០៦០៤

ល.រ. ភូមិក្រម ភូមិ អក្សរឡាតាំង ពិពណ៌នា
១២០៦០៤០១ ទួលរកា Tuol Roka
១២០៦០៤០២ ព្រែកតាឡុង Preaek Ta Long
១២០៦០៤០៣ ទួលរកា១ Tuol Roka Muoy ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០៤០៤ ទួលរកា២ Tuol Roka Pir ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០៤០៥ ទួលរកា៣ Tuol Roka Bei ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០៤០៦ ព្រែកតាឡុង១ Preaek Ta Long Muoy ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០៤០៧ ព្រែកតាឡុង២ Preaek Ta Long Pir ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក ប្ដូរពី ព្រែកតាឡុង១ ទៅជា ព្រែកតាឡុង២ (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០៤០៨ ព្រែកតាឡុង៣ Preaek Ta Long Bei ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក ប្ដូរពី ព្រែកតាឡុង២ ទៅជា ព្រែកតាឡុង៣ (ភូមិបង្កើតថ្មី)

បំណែងចែករដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមមានភូមិទាំងអស់ ៨ ភូមិ។

ល.រ. ក្រមភូមិ ភូមិ អក្សរឡាតាំង ពិពណ៌នា
១២០៦០២០១ ទួលរកា Tuol Roka
១២០៦០២០២ ព្រែកតាឡុង Preaek Ta Long
១២០៦០២០៣ ទួលរកា១ Tuol Roka Muoy ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០២០៤ ទួលរកា២ Tuol Roka Pir ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០២០៥ ទួលរកា៣ Tuol Roka Bei ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០២០៦ ព្រែកតាឡុង១ Preaek Ta Long Muoy ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០២០៧ ព្រែកតាឡុង២ Preaek Ta Long Pir ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក ប្ដូរពី ព្រែកតាឡុង១ ទៅជា ព្រែកតាឡុង២ (ភូមិបង្កើតថ្មី)
១២០៦០២០៨ ព្រែកតាឡុង៣ Preaek Ta Long Bei ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក ប្ដូរពី ព្រែកតាឡុង២ ទៅជា ព្រែកតាឡុង៣ (ភូមិបង្កើតថ្មី)

[៤][៥]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

សុខាភិបាល[កែប្រែ]

សេដ្ឋកិច្ច[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យ ចុះបង្ក្រាបល្បែងកន្ទុយលេខវៀតណាម នៅភូមិទួលរកា១ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម
  2. សារពត៌មានអស្យាណូ ប៉ុស្តិ៍ញូវ
  3. អតីតមេឃុំចាក់អង្រែលើក្លាយជាអ្នកសុំទាន
  4. ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
  5. ប្រកាសលេខ៨៥៤ ប្រ.ក