សង្កាត់ដើមមៀន

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ដើមមៀនជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ សង្កាត់ដើមមៀននេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08110301 ភូមិដើមមៀន Daeum Mien
08110302 ភូមិដើមគរ Daeum Kor
08110303 ភូមិព្រែកតាពៅ Preaek Ta Pov
08110304 ភូមិស្ទឹងជ្រៅ Stueng Chrov
08110305 ភូមិដើមមាន១ បំបែកចេញពីភូមិដើមមៀន Deum Mien 1
08110306 ភូមិព្រែកតាពៅ១ បំបែកចេញពីភូមិព្រែកតាពៅ Prek Ta Pov 1

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]