សង្កាត់ទឹកថ្លា (ខណ្ឌសែនសុខ)

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទឹកថ្លា
សង្កាត់
ប្រទេស  កម្ពុជា
រាជធានី ភ្នំពេញ
ខណ្ឌ ខណ្ឌសែនសុខ
ភូមិ
ល្វែងម៉ោង ម.ស.ស.+៧

ទឹកថ្លា គឺជាសង្កាត់មួយ នៃខណ្ឌសែនសុខ នៅរាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា[១] អ្នកបងសេលសៀនដុនបូស្កូដែលបានកំពុងដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនវិស្សមកាលដុនបូស្កូសម្រាប់ក្មេងស្រី២ នៅទឹកថ្លា ភ្នំពេញចាប់តាំងពី១៩៨៣។[២]

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សុខាភិបាល[កែប្រែ]

រដ្ឋ[កែប្រែ]

ឯកជន[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]