សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២ (អង់គ្លេស$ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ មាន ភូមិ÷

សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២

សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)