សង្កាត់បឹងកន្សែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់បឹងកន្សែង (អង់គ្លេសBoeng Kansaeng Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី មាន ភូមិ÷

សង្កាត់បឹងកន្សែង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០២០៤០១ ភូមិទេសអន្លុង កាត់ចេញពី ភូមិ២ សង្កាត់កាចាញ Tes Anlung Village
១៦០២០៤០២ ភូមិអូរកន្សែង កាត់ចេញពី ភូមិ៤ សង្កាត់កាចាញ Ou Konsaeng Village
១៦០២០៤០៣ ភូមិភ្នំស្វាយ កាត់ចេញពី ភូមិ៥ សង្កាត់កាចាញ Phnom Svay Village
១៦០២០៤០៤ ភូមិអូរកន្តិល កាត់ចេញពី ភូមិ៦ សង្កាត់កាចាញ Ou Kontil Village
១៦០២០៤០៥ ភូមិថ្មដា Tmar Da Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ១០១៦ ប្រ.ក 31 May 2011

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់បឹងកន្សែង

សង្កាត់បឹងកន្សែង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]