សង្កាត់ប៉ៃលិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ប៉ៃលិន (អង់គ្លេស Pailin Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន មាន ១៣ភូមិ÷

សង្កាត់ប៉ៃលិន
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស ផ្សេងៗ
២៤០១០១០១ ភូមិប៉ាហ៊ីត្បូង Pahi Tboung Village
២៤០១០១០២ ភូមិអូរតាពុកលើ Ou Ta Puk Leu Village
២៤០១០១០៣ ភូមិអូរតាប្រាង Ou Ta Prang Village
២៤០១០១០៤ ភូមិសួនអំពៅលិច Suon Ampov Lech Village
២៤០១០១០៥ ភូមិសួនអំំពៅកើត Suon Ampov kaeut Village
២៤០១០១០៦ ភូមិវត្ដ Voat Village
២៤០១០១០៧ ភូមិទឹកថ្លា Tuek Thla Village
២៤០១០១០៨ ភូមិតាង៉ែនលើ Ta Ngaen Leu Village
២៤០១០១០៩ ភូមិបឌិននៀវ Badin Niev Village
២៤០១០១១០ ភូមិទួលខៀវ Tuol Khiev Village
២៤០១០១១១ ភូមិប៉ាហ៊ីជើង Pahi Cheung Village
២៤០១០១១២ ភូមិពេជ្យគិរី Pech Kiri Village បំបែកចេញពីភូមិ សួនអំំពៅកើត
២៤០១០១១៣ ភូមិទឹកផុស Teok Phos Village បំបែកចេញពីភូមិ សួនអំំពៅកើត
  • យោងតាមប្រកាស លេខ៤៩៣​ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ប៉ៃលិន

សង្កាត់ប៉ៃលិន ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់ប៉ៃលិន មាន ១១ភូមិ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

សង្កាត់ប៉ៃលិន ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]