សង្កាត់ព្រែកឫស្សី

ពីវិគីភីឌា

ពីអតីតកាលសង្កាត់ព្រែកឫស្សីជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ សង្កាត់ព្រែកឫស្សីនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08110201 ក្រពើហា Krapeu Ha
08110202 ព្រែកឫស្សី Preaek Ruessei
08110203 ព្រែកអញ្ចាញ Preaek Anhchanh

សង្កាត់ព្រែកឫស្សី ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល មានរដ្ឋបាលភូមិ៥ចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៨១១០២០១ ភូមិក្រពើហា Krapeu Ha
៨១១០២០២ ភូមិព្រែកឫស្សី Prek Ruessey
៨១១០២០៣ ភូមិព្រែកអញ្ចាញ Prek Anhchanh
៨១១០២០៤ ភូមិព្រែកឫស្សីលិច បំបែកចេញពី ភូមិព្រែកឫស្សី Prek Ruessey Lix
៨១១០២០៥ ភូមិក្រពើហាកើត បំបែកចេញពី ភូមិក្រពើហា Krapeu Ha Kout

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]