សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី មាន១០ភូមិក្នុងនោះគឺ៖

១.ភូមិពោងពាយ

២.ភូមិរោងចក្រ

៣.ភូមិទំនប់

៤.ភូមិបាយ៉ាប

៥.ភូមិត្រពាំងស្វាយ

៦.ភូមិភ្នំពេញថ្មី

៧.ភូមិដីថ្មី

៨.ភូមិគោកឃ្លាង

៩.ភូមិច្រេស

១០.ភូមិដំណាក់