សង្កាត់សៀមរាប

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់សៀមរាប ជាសង្កាត់មួយ​ដែល​មាន​នៅក្នុង​ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា សង្កាត់សៀមរាប មាន​៨ភូមិ ១,ភូមិពោធិ៍បន្ទាយជ័យ ២,ភូមិអារញ្ញ ៣,ភូមិស្ពានជ្រាវ ៤,ភូមិកក្រាញ់ ៥,ភូមិភ្នំក្រោម ៦,ភូមិប្រឡាយ ៧,ភូមិត្រៀក ៨,ភូមិក្រសាំងរលើង សង្កាត់សៀមរាបមានប្រជាជន​ប្រមាណជាង ២០០០០ នាក់រស់នៅ