សត្វ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សត្វ
របាយកាល: អ៊េឌៀការ៉ា – ថ្មីៗនេះ
Animal diversity.png
ចំណាត់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ
Domain: Eukaryota
(Unranked) Opisthokonta
(Unranked) Holozoa
(Unranked) Filozoa
រជ្ជៈ​: Animalia
Linnaeus, 1758
Phyla

សត្វ (គឺជាសារពាង្គកាយអឺខារ៊ីអូតពហុកោសិកា នៅក្នុងអាណាចក្រអ៊ែនីម៉ាលៀ (ហៅផងដែរថា មេតាសូអា)។ Their body plan eventually becomes fixed as they develop, although some undergo a process of metamorphosis later on in their life. Most animals are motile, meaning they can move spontaneously and independently. All animals must ingest other organisms or their products for sustenance (see Heterotroph).

Most known animal phyla appeared in the fossil record as marine species during the Cambrian explosion, about 542 million years ago. Animals are divided into various sub-groups, including birds, mammals, amphibians, reptiles, fish and insects.

Etymology[កែប្រែ]

Characteristics[កែប្រែ]

Structure[កែប្រែ]

Reproduction and development[កែប្រែ]

Food and energy sourcing[កែប្រែ]

Origin and fossil record[កែប្រែ]

ក្រុមជំពូកនៃសត្វ[កែប្រែ]

Porifera, Radiata and basal Bilateria[កែប្រែ]

Deuterostomes[កែប្រែ]

Ecdysozoa[កែប្រែ]

Platyzoa[កែប្រែ]

Lophotrochozoa[កែប្រែ]

Model organisms[កែប្រែ]

History of classification[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

Bibliography[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Life