ឝម្ភុវម៌្ម (ឝម្ភុបុរ)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី សម្ភុវម៌្ម)
Jump to navigation Jump to search
ឝម្ភុវម៌្ម
វ្រះបាទ
រជ្ជកាល គ.ស ៧៣០-៧៥០
រាជ្យមុន វ្រះបាទបុឝ្ករាក្ឝ
រាជ្យបន្ត វ្រះបាទរាជេន្ទ្រវម៌្មទី១
វង្ស កៅណ្ឌិន្យ, ឝម្ភុបុរ
សន្តតិវង្ស សោមវង្ស
បិតា វ្រះបាទបុឝ្ករាក្ឝ
សុគត គ.ស ៧៥០
ឝម្ភុបុរ

វ្រះបាទឝម្ភុវម៌្ម (គ.ស ?-៧៥០) រជ្ជកាល (គ.ស ៧៣០-៧៥០) បើតាមពង្សាវតារចិនបានអះអាងថានៅសតវត្សទី៨ ចេនឡាត្រូវបែកទៅជាចេនឡាដីគោក និងចេនឡាទឹកលិច។ កំឡុងពេលនោះដែរ ព្រះអង្គបានកាន់កាប់មួយភាគធំនៃចេនឡាទឹកលិចរហូតដល់សតវត្សទី៨ ដែលពួកម៉ាឡេ និងជ្វាបានត្រួតត្រាលើក្សតបុរីរបស់ខ្មែរខ្លះរួចទៅហើយ។

ពង្សាវលី[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វិគីភីឌាខ្មែរ
គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
វ្រះបាទបុឝ្ករាក្ឝ
ក្សត្រនៃកម្វុជទឹក
គ.ស ៧៣០-៧៥០
តដោយ
វ្រះបាទរាជេន្ទ្រវម៌្មទី១