សាកលវិទ្យាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សាកលវិទ្យាល័យ អង្គការសហប្រជាជាតិ
អក្សរកាត់ UNU
ប្រធាន David M. Malone
ស្ថានភាព សកម្ម
បង្កើតឡើង 1973
ទិស្នាក់ការ តូក្យូ, ជប៉ុន
គេហទំព័រ [១]
United Nations University in Tokyo

The United Nations University (UNU) is the academic and research arm of the United Nations. It was established in 1973 with the goal of serving the purposes and principles of the Charter of the United Nations [១][២] through research, education, capacity building and policy advice. The UNU undertakes research, education, policy advice and capacity building working on the pressing global problems of human survival, development and welfare that are the concern of the United Nations and its member states. The United Nations University is the sole UN entity authorized by the UN General Assembly to grant degrees as well as function as a think tank for the United Nations system. It provides a bridge between the UN and the international academic, policy-making and private sector communities.


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. General Assemblyសហប្រជាជាតិ Document 9149-Add.2 session 28 Revised Draft Charter of the United Nations University នៅថ្ងៃ 30 October 1969
  2. General Assemblyសហប្រជាជាតិ Resolution 3081 session 28 United Nations University នៅថ្ងៃ 6 December 1969

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ខ្លីបវីដេអូ[កែប្រែ]

កូអរដោនេ: 35°39′45″N 139°42′30″E / 35.6623718°N 139.7083631°E / 35.6623718; 139.7083631