សិលាចារឹកទួលប្រាសាទ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សិលាចារឹកថ្មីនៅទួលប្រាសាទលេខKa-៦៤ ក្នុងភូមិមេលប់ជិតស្មាយពល ស្រុកពារាំង ដែលសិក្សាដោយលោក វង់ សុធារ៉ាជាមួយលោក ឡឹក សុវណ្ណ បានផ្តល់ដំណឹងពីជាតិពន្ទុនាមពីរគឺខ្មែរ និងមលេង ដែលពួកខ្ញុំបម្រើទាំងពីរក្រុមនេះ ត្រូវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នាម ម្រតាញកម្រតាងច្រង្គោស ថ្វាយដល់ព្រះព្រហ្មញ្ញសាសនាឱ្យនៅនឹងប្រាសាទទួលប្រាសាទ ដែលខូចខាតដល់ខឿន។ ក្រៅពីនេះមានសិលាចារឹកលង្វែកលេខK-១៣៧ ដែលបានបញ្ជាក់ពីការធ្វើអំណោយចំពោះព្រះនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនា នូវខ្ញុំបម្រើជនជាតិព្រៅចំនួន ៤០០នាក់ និងសិលាចារឹកនៅភ្នំហូរព្នៅលេខK-៧៦ ដែលកត់ត្រាពីខ្ញុំបម្រើជនជាតិមន(រមញ)ប្រមាណ៦៥នាក់ ដែលគេបានថ្វាយចំពោះព្រះដែរ[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. សៀវភៅ សិលាចារឹកនៃប្រទេសកម្ពុជាមុនសម័យអង្គរ ភាគ១ ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០០៣ ដោយលោក វង់ សុធារ៉ា ទំព័រទីXIX