សុបិននិមិត្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សុបិននិមិត្ត គឺការយល់សប្តិឃើញមានទំនងជាគ្រឿងសង្កេតបាន(ថានឹងមានហេតុអាក្រក់ឬល្អ)។[១]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ