ស៊ីបខាងជើង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា ភាសាផ្សេង។
Turkish Republic of Northern Cyprus
[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti] error: {{lang}}: text has italic markup (help)  (Turkish)
ទង់ Coat of arms
បទភ្លេង: İstiklal Marşı
Independence March
ធានី
និង ទីក្រុងធំបំផុត
North Nicosia
ភាសា​ផ្លូវការ Turkish
ប្រជានាម Turkish Cypriot
រដ្ឋាភិបាល Unitary semi-presidential republic
 -  President Mustafa Akıncı
 -  Prime Minister Hüseyin Özgürgün
នីតិបញ្ញត្តិ Assembly of the Republic
Independence from the Republic of Cyprus
 -  Proclaimed 15 November 1983[១] 
 -  Recognition only by Turkey 
ផ្ទៃដី
 -  សរុប 3.355 គ.ម. (174th if ranked)
1.295 ម៉ាយការ៉េ
 -  ទឹក (%) 2.7
ប្រជាជន
 -  ការ​ប៉ាន់​ស្មាន 2014  313,626[២]
 -  ជំរឿន 2011 286,257
 -  សន្ទភាព 93/គម (117th)
242/ម៉ាយ​ការ៉េ
ផសស  (មធ្យម) ការ​ប៉ាន់​ស្មាន 2014
 -  សរុប $4.032 billion[៣]
 -  ក្នុងម្នាក់ $15,109[៣]
រូបិយបណ្ណ Turkish lira ទំព័រគំរូ:Turkish lira (TRY)
តំបន់​ម៉ោង FET (UTC+3)
បើកបរ​ប្រកាន់ left
ក្រមហៅទូរសព្ទ +90 392

Northern Cyprus (ទួរគី ៖ [Kuzey Kıbrıs] error: {{lang}}: text has italic markup (help)), officially the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC; ទួរគី ៖ [Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti] error: {{lang}}: text has italic markup (help)), is a self-declared state that comprises the northeastern portion of the island of Cyprus. Recognised only by Turkey, Northern Cyprus is considered by the international community to be part of the Republic of Cyprus.

Northern Cyprus extends from the tip of the Karpass Peninsula in the northeast to Morphou Bay, Cape Kormakitis and its westernmost point, the Kokkina exclave in the west. Its southernmost point is the village of Louroujina. A buffer zone under the control of the United Nations stretches between Northern Cyprus and the rest of the island and divides Nicosia, the island's largest city and capital of both sides.

A coup d'état in 1974, performed as part of an attempt to annex the island to Greece, prompted the Turkish invasion of Cyprus. This resulted in the eviction of much of the north's Greek Cypriot population, the flight of Turkish Cypriots from the south, and the partitioning of the island, leading to a unilateral declaration of independence by the North in 1983. Due to its lack of recognition, Northern Cyprus is heavily dependent on Turkey for economic, political and military support.[៤][៥][៦]

Attempts to reach a solution to the Cyprus dispute have been unsuccessful. The Turkish Army maintains a large force in Northern Cyprus. While its presence is supported and approved by the TRNC government, the Republic of Cyprus and the international community regard it as an occupation force, and its presence has been denounced in several United Nations Security Council resolutions.[៧]

Northern Cyprus is a semi-presidential, democratic republic with a cultural heritage incorporating various influences and an economy that is dominated by the services sector. The economy has seen growth through the 2000s and 2010s, with the GNP per capita more than tripling in the 2000s, but is held back by an international embargo due to the official closure of the ports in Northern Cyprus by the Republic of Cyprus. The official language is Turkish, with a distinct local dialect being spoken. The vast majority of the population consists of Sunni Muslims, while religious attitudes are mostly moderate and secular.[៨] Northern Cyprus is an observer of the OIC and ECO, and has observer status in the PACE under the title "Turkish Cypriot Community".

History[កែប្រែ]

1960–1974[កែប្រែ]

Fazıl Küçük, former Turkish Cypriot leader and former Vice President of Cyprus
Sarayönü Square of North Nicosia in 1969, after the division of the city

A united Cyprus gained independence from British rule in August 1960, after both Greek and Turkish Cypriots agreed to abandon their respective plans for enosis (union with Greece) and taksim (Turkish for "partition"). The agreement involved Cyprus being governed under a constitution which apportioned Cabinet posts, parliamentary seats and civil service jobs on an agreed ratio between the two communities. Within three years, tensions began to show between the Greek Cypriots and Turkish Cypriots in administrative affairs. In particular, disputes over separate municipalities and taxation created a deadlock in government. In 1963 President Makarios proposed unilateral changes to the constitution, via 13 amendments. Turkey and the Turkish Cypriots rejected the proposed amendments, claiming that this was an attempt to settle constitutional disputes in favour of the Greek Cypriots[៩] and to demote Turkish status from co-founders of the state to one of minority status, removing their constitutional safeguards in the process. Turkish Cypriots filed a lawsuit against the 13 amendments in the Supreme Constitutional Court of Cyprus (SCCC). Makarios announced that he would not comply with the decision of the SCCC, whatever it was,[១០] and defended his amendments as being necessary "to resolve constitutional deadlocks" as opposed to the stance of the SCCC.[១១] On 25 April 1963, the SCCC decided that Makarios' 13 amendments were illegal. The Cyprus Supreme Court's ruling found that Makarios had violated the constitution by failing to fully implement its measures and that Turkish Cypriots had not been allowed to return to their positions in government without first accepting the proposed constitutional amendments.[១២] On 21 May, the president of the SCCC resigned due to Makarios' stance. On 15 July, Makarios ignored the decision of the SCCC.[១៣] After the resignation of the president of the SCCC, the SCCC ceased to exist. The Supreme Court of Cyprus (SCC) was formed by merging the SCCC and the High Court of Cyprus, and undertook the jurisdiction and powers of the SCCC and HCC.[១៤] On 30 November, Makarios legalized the 13 proposals. In 1963, the Greek Cypriot wing of the government created the Akritas plan which outlined a policy that would remove Turkish Cypriots from the government and ultimately lead to union with Greece. The plan stated that if the Turkish Cypriots objected then they should be "violently subjugated before foreign powers could intervene".[១៥]

On 21 December 1963, shots were fired at a Turkish Cypriot crowd that had gathered as the Greek police patrol stopped two Turkish Cypriots, claiming to ask for identification; two Turkish Cypriots were killed.[១៦] Almost immediately, intercommunal violence broke out with a major Greek Cypriot paramilitary attack upon Turkish Cypriots in Nicosia and Larnaca. Though the TMT—a Turkish resistance group created in 1959 to promote a policy of taksim (division or partition of Cyprus), in opposition to the Greek Cypriot nationalist group EOKA and its advocacy of enosis (union of Cyprus with Greece)—committed a number of acts of retaliation, historian of the Cyprus conflict Keith Kyle noted that "there is no doubt that the main victims of the numerous incidents that took place during the next few months were Turks".[៩] Seven hundred Turkish hostages, including children, were taken from the northern suburbs of Nicosia. Nikos Sampson, a nationalist and future coup leader, led a group of Greek Cypriot irregulars into the mixed suburb of Omorphita/Küçük Kaymaklı and attacked the Turkish Cypriot population.[១៧] By 1964, 364 Turkish Cypriots and 174 Greek Cypriots had been killed.[១៨]

Turkish Cypriot members of the government had by now withdrawn, creating an essentially Greek Cypriot administration in control of all institutions of the state. After the partnership government collapsed, the Greek Cypriot led administration was recognized as the legitimate government of the Republic of Cyprus at the stage of the debates in New York in February 1964.[១៩] In September 1964, the then United Nations Secretary General, U Thant reported that "UNFICYP carried out a detailed survey of all damage to properties throughout the island during the disturbances; it shows that in 109 villages, most of them Turkish-Cypriot or mixed villages, 527 houses have been destroyed while 2,000 others have suffered damage from looting".[២០] Widespread looting of Turkish Cypriot villages prompted 20,000 refugees to retreat into armed enclaves, where they remained for the next 11 years,[២១] relying on food and medical supplies from Turkey to survive. Turkish Cypriots formed paramilitary groups to defend the enclaves, leading to a gradual division of the island's communities into two hostile camps. The violence had also seen thousands of Turkish Cypriots attempt to escape the violence by emigrating to Britain, Australia and Turkey.[២២] On 28 December 1967, the Turkish Cypriot Provisional Administration was founded.[២៣]

1974–1983[កែប្រែ]

Rauf Denktaş, founder and former President of the Turkish Republic of Northern Cyprus

On 6 July 1974, Makarios accused the Greek government of turning the Cypriot National Guard into an army of occupation.[២៤] On 15 July 1974, the Greek military junta of 1967–74 and the Cypriot National Guard backed a Greek Cypriot military coup d'état in Cyprus. Pro-Enosis Nikos Sampson replaced President Makarios as the new president.[២៥] The Greek Cypriot coupists proclaimed the establishment of the "Hellenic Republic of Cyprus".[២៦][២៧] Turkey claimed that under the 1960 Treaty of Guarantee, the coup was sufficient reason for military action to protect the Turkish Cypriot populace, and thus Turkey invaded Cyprus on 20 July. Turkish forces proceeded to take over the northern four-elevenths of the island (about 36% of Cyprus's total area). The coup caused a civil war filled with ethnic violence, after which it collapsed and Makarios returned to power.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

On 2 August 1975, in the negotiations in Vienna, a population exchange agreement was signed between community leaders Rauf Denktaş and Glafcos Clerides under the auspices of United Nations.[២៨][២៩] On the basis of the Agreement, 196,000 Greek Cypriots living in the north were exchanged for 42,000 Turkish Cypriots living in the south[៣០] (the number of settlers was disputed[៣១]). The Orthodox Greek Cypriots in Rizokarpaso, Agios Andronikos and Agia Triada chose to stay in their villages,[៣២] as did also Catholic Maronites in Asomatos, Karpasia and Kormakitis. Approximately 1,500 Greek Cypriots and 500 Turkish Cypriots remain missing.[៣៣] The invasion led to the formation of the first sovereign administrative body of Northern Cyprus in August 1974, the Autonomous Turkish Cypriot Administration.

In 1975, the Turkish Federated State of Cyprus (Kıbrıs Türk Federe Devleti) was declared as a first step towards a future federated Cypriot state, but was rejected by the Republic of Cyprus and the United Nations.

After eight years of failed negotiations with the leadership of the Greek Cypriot community,[ត្រូវការអំណះអំណាង] the north unilaterally declared its independence on 15 November 1983 under the name of the Turkish Republic of Northern Cyprus.[១] This was rejected by the UN and the Republic of Cyprus.

1983–present[កែប្រែ]

Atatürk Square, North Nicosia in 2006, with the Northern Cyprus and Turkish flags.

In recent years, the politics of reunification has dominated the island's affairs. The European Union decided in 2000 to accept Cyprus as a member, even if it was divided. This was due to their view of Rauf Denktaş, the pro-independence Turkish Cypriot President, as the main stumbling block, but also due to Greece threatening to block eastern EU expansion. It was hoped that Cyprus's planned accession into the European Union would act as a catalyst towards a settlement. In the time leading up to Cyprus becoming a member, a new government was elected in Turkey and Rauf Denktaş lost political power in Cyprus. In 2004, a United Nations–brokered peace settlement was presented in a referendum to both sides.[៣៤] The proposed settlement was opposed by both the president of Cyprus, Tassos Papadopoulos, and Turkish Cypriot president Rauf Denktaş; in the referendum, while 65% of Turkish Cypriots accepted the proposal, 76% of Greek Cypriots rejected it. As a result, Cyprus entered the European Union divided, with the effects of membership suspended for Northern Cyprus.[៣៤][មិនមែនក្នុងអាគតដ្ឋានដែលបានផ្ដល់ឱ្យទេ][ត្រូវការអំណះអំណាង]

Denktaş resigned in the wake of the vote, ushering in the pro-settlement Mehmet Ali Talat as his successor. However, the pro-settlement side and Mehmet Ali Talat lost momentum due to the ongoing embargo and isolation,[៣៥] despite promises from the European Union that these would be eased.[៣៦] As a result, the Turkish Cypriot electorate became frustrated. This led ultimately to the pro-independence side winning the general elections in 2009 and its candidate, former Prime Minister Derviş Eroğlu, winning the presidential elections in 2010. Although Eroğlu and his National Unity Party favours the independence of Northern Cyprus rather than reunification with the Republic of Cyprus, he is negotiating with the Greek Cypriot side towards a settlement for reunification.[៣៧]

In 2011, Turkish Cypriots protested against economic reforms made by the Northern Cyprus and Turkish governments (cf. 2011 Turkish Cypriot demonstrations).

Administrative divisions[កែប្រែ]

Northern Cyprus is divided into six districts: Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele and Lefke. Lefke District was established by separation from the Güzelyurt District in 2016.[៣៨] In addition there are further twelve sub-districts divided between the five larger districts and twenty-eight municipalities.

Blank district map of Northern Cyprus

Politics[កែប្រែ]

The politics of Northern Cyprus takes place in a framework of a semi-presidential representative democratic republic, whereby the President is head of state and the Prime Minister head of government, and of a multi-party system. Executive power is exercised by the government. Legislative power is vested in both the government and the Assembly of the Republic. The Judiciary is independent of the executive and the legislature.

The president is elected for a five-year term and is currently Mustafa Akıncı. The current Prime Minister is Hüseyin Özgürgün. The legislature is the Assembly of the Republic, which has 50 members elected by proportional representation from five electoral districts. In the elections of July 2013, the left-leaning pro-unification Republican Turkish Party won a plurality of seats the Assembly.

Due to Northern Cyprus' isolation and heavy reliance on Turkish support, Turkey has a high level of influence over the country's politics. This has led to some experts characterising it as an effective puppet state of Turkey.[៣៩][៤០][៤១] Other experts, however, have pointed out to the independent nature of elections and appointments in Northern Cyprus and disputes between the Turkish Cypriot and Turkish governments, concluding that "puppet state" is not an accurate description for Northern Cyprus.[៤២][៤៣] In April 2017, Yiğit Bulut, a Turkish presidential advisor, was heavily criticized by leaders of a number of Turkish Cypriot political parties, including nationalistic ones,[៤៤][៤៥][៤៦] as well as journalists and members of the Turkish Cypriot parliament for calling Northern Cyprus as "an overseas province of Turkey".[៤៧] This statement was immediately rejected and criticized as "inappropriate" and "damaging to the bilateral relations" by Barış Burcu, the Turkish Cypriot presidential speaker,[៤៨] forcing Bulut to state that his words were manipulated and were to demonstrate the close relationship between the nations.[៤៩]

Human rights and law[កែប្រែ]

The law courts building in North Nicosia

In January 2011, The Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the question of Human Rights in Cyprus noted that the ongoing division of Cyprus continues to affect human rights throughout the island "... including freedom of movement, human rights pertaining to the question of missing persons, discrimination, the right to life, freedom of religion, and economic, social and cultural rights."[៥០]

Freedom House has classified the perceived level of democratic and political freedom in Northern Cyprus as "free" since 2000 in its Freedom in the World report.[៥១][៥២] The 2016 ranking was "free" with the scores (1: most free, 7: least free) political rights:2/7, civil liberties:2/7 and aggregate score: 79/100.[៥៣] Reporters Without Borders' World Press Freedom Index ranked Northern Cyprus 76th among 180 countries in 2015.[៥៤]

The Greek Cypriot and Maronite communities, numbering 343 and 118 respectively as of 2014, are denied the right to vote in presidential, parliamentary and municipal elections or run for office. Maronites do elect the leader of their village, whilst Greek Cypriots have two appointed leaders, one by the Turkish Cypriot government and the other by the Republic of Cyprus.[៥៥][៥៦]

World Happiness Report 2016 of United Nations' Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ranked Northern Cyprus 62th among 157 countries.[៥៧] Gallup Healthways Well-Being Index of 2014 ranked Northern Cyprus 49th among 145 countries.[៥៨]

Northern Cyprus received 153 asylum applications during 2011–14 according to United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).[៥៩]

International status and foreign relations[កែប្រែ]

London office of the Turkish Republic of Northern Cyprus, Bedford Square.

No nation other than Turkey[៣៩][៦០][៦១][៦២] has officially recognised Northern Cyprus as a sovereign state. The United Nations recognises it as territory of the Republic of Cyprus under Turkish occupation.[៦៣][៦៤][៦៥] Pakistan and Bangladesh had initially declared their recognition of Northern Cyprus as a sovereign state shortly after its declaration of independence,[៦៦] but they withdrew their recognition as a result of US pressure after the UN deemed the declaration illegal.[៦៧] The United Nations considers the declaration of independence by Northern Cyprus as legally invalid, as enunciated in several of its resolutions.[៦៣][៦៨]

In the wake of the April 2004 referendum on the United Nations Annan Plan, and in view of the support of the Turkish Cypriot community for the plan, the European Union made pledges towards ending the isolation of Northern Cyprus. These included measures for trade and 259 million euro in aid.[ត្រូវការអំណះអំណាង] A pledge by the EU to lift the embargo on Northern Cyprus in the wake of the Annan Plan referendums has been blocked by the Greek Cypriot government.[៣៤]

In 2004, the Organisation of Islamic Co-operation upgraded the delegation of the Turkish Cypriot Muslim community from "observer community" (1979) to that of a constituent state with the designation "Turkish Cypriot State", making Northern Cyprus an observer member of the organization.[៦៩] A number of high-profile formal meetings have also taken place between former President Mehmet Ali Talat and various foreign leaders and politicians, including the former U.S. Secretary of State Condoleezza Rice, the then British foreign minister, Jack Straw and former Pakistani President Pervez Musharraf, and between President Dervis Eroglu and Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations.

In 2004, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe gave observer status to the representatives of Turkish Cypriot community.[៧០] Since then, Northern Cyprus's representatives have actively participated in all PACE activities without voting rights.

The European Union considers the area not under effective control of the Republic of Cyprus as EU territory under Turkish military occupation and thus indefinitely exempt from EU legislation until a settlement has been found. The status of Northern Cyprus has become a recurrent issue especially during the recent talks for Turkey's membership of the EU where the division of the island is seen as a major stumbling block in Turkey's road to membership.[៧១][៧២]

The Autonomous Republic of Nakhichevan in Azerbaijan has issued a resolution recognizing the independence of Northern Cyprus. As a result of the Nagorno-Karabakh issue, however, Azerbaijan itself has not recognised North Cyprus.[៧៣]

Turkish Cypriots have been applying for decades for passports issued by Cyprus. When the entry points with the Republic of Cyprus were closed, the applications were made either through middlemen or through consulates and embassies of Cyprus in other countries. A yearly increase in the number of applications for such passports of 10–15% was observed in years prior to 2001, when the rate greatly increased and 817 were issued in the first eight months of 2001 as compared to 448 for the whole of 2000. After the opening of the borders with the Republic of Cyprus, Turkish Cypriots started lineups applying for Cypriot passports by visiting the Republic of Cyprus and showing proof of their Cypriot ancestry.[៧៤]

There are seven border crossings between Northern Cyprus and the Republic of Cyprus.[៧៥] Since May 2004 some tourists have taken to flying to the Republic of Cyprus directly then crossing the green line to holiday in Northern Cyprus.[៧៦][ត្រូវការផ្ទាន់កាល]

On September 21, 2011, Turkey and Northern Cyprus signed an EEZ border agreement in New York.[៧៧][៧៨]

In October 2012, Northern Cyprus became an observer member of the Economic Cooperation Organisation under the name "Turkish Cypriot State".

Military[កែប្រែ]

Turkish Cypriot soldiers of the Security Forces Command perform during a Republic Day parade.

The Security Forces Command consists of an 8,000 strong force primarily made up of conscripted Turkish Cypriot males between the ages of 18 and 40.[ត្រូវការអំណះអំណាង] There is also an additional reserve force which consists of about 10,000 first-line and 16,000 second-line troops conscripted up to the age of 50. The Security Forces Command is lightly armed and heavily dependent on its mainland Turkish allies, from which it draws much of its officer corps.[៧៩] It is led by a Brigadier General drawn from the Turkish Army. It acts essentially as a gendarmerie charged with protection of the border of Northern Cyprus from Greek Cypriot incursions and maintaining internal security within Northern Cyprus.[៨០]

In addition, the mainland Turkish Armed Forces maintains the Cyprus Turkish Peace Force which consists of around 30,000–40,000 troops drawn from the 9th Turkish Army Corps and comprising two divisions, the 28th and 39th. It is equipped with a substantial number of US-made M48 Patton main battle tanks and artillery weapons. The Turkish Air Force, Turkish Navy and Turkish Coast Guard also have a presence in Northern Cyprus. Although formally part of Turkish 4th Army, headquartered in İzmir, the sensitivities of the Cyprus situation means that the commander of the Cyprus Turkish Peace Force also reports directly to the Turkish General Staff in Ankara. The Cyprus Turkish Peace Force is deployed principally along the Green Line and in locations where hostile amphibious landings might take place.[៨០]

The presence of the mainland Turkish military in Cyprus is highly controversial, having been denounced as an occupation force by the Republic of Cyprus and the international community. Several United Nations Security Council resolutions have called on the Turkish forces to withdraw.[៧] Economic research has found that military expenditure in Northern Cyprus has a statistically significant impact on economic growth.[៨១]

Geography[កែប្រែ]

Panoramic view of the Güzelyurt District, and Morphou Bay as seen from the Troodos mountains.

Northern Cyprus has an area of ៣៣៥៥ សហតិមាត្រការ៉េ (១២៩៥ ម៉ាយ ក.), which amounts to around a third of the island. ៧៥ សហាតិមាត្រs (៤៧ ម៉ៃ.)ទំព័រគំរូ:Convert/test/Aout to the north of Northern Cyprus lies Turkey with Syria lying ៩៧ សហាតិមាត្រs (៦០,៣ ម៉ៃ.)ទំព័រគំរូ:Convert/test/Aout to the east. It lies between latitudes 34° and 36° N, and longitudes 32° and 35° E.

The coastline of Northern Cyprus features two bays: the Morphou Bay and the Famagusta Bay, and there are four capes: Cape Apostolos Andreas, Cape Kormakitis, Cape Zeytin and Cape Kasa, with Cape Apostolos Andreas being the endpoint of the Karpaz Peninsula. The narrow Kyrenia mountain range lies along the northern coastline, and the highest point in Northern Cyprus, Mount Selvili, lies in this mountain range with an altitude of ១០២៤ មាត្រs (៣៣៦០ ភត)ទំព័រគំរូ:Convert/test/Aout.[៨២] The Mesaoria plain, extending from the Güzelyurt district to the eastern coastline is another defining landscape. The Mesaoria plains consist of plain fields and small hills, and is crossed by several seasonal streams. The eastern part of the plain is used for dry agriculture, such as the cultivation of wheat and barley, and are therefore predominantly green in the winter and spring, while it turns yellow and brown in the summer.[៨៣]

56.7% of the land in Northern Cyprus is agriculturally viable.[៨៤]

Biodiversity[កែប្រែ]

Wild Cyprus donkeys inhabit the mainly remote northern region of the İskele District.

A relatively unspoilt part of the Mediterranean Basin biodiversity hotspot, Northern Cyprus has considerable ecological diversity, containing a variety of terrestrial habitats.[៨៥] Its flora includes around 1900 plant species, of which 19 are endemic to Northern Cyprus.[៨៦] Even in the urban areas, there is a lot of diversity: a study conducted on the banks of the Pedieos river around Nicosia found more than 750 different plant species.[៨៧] Among these species are 30 of the orchid species that are endemic to Cyprus.[៨៦] An endangered species that is the subject of folk tales and myths is the sea daffodil, found on the sandy beaches and endangered due to the disruption of their habitats.[៨៨]

The medoş tulip (Tulipa cypria) is a notable species that is endemic to Northern Cyprus; it is only found in the villages of Tepebaşı/Diorios and Avtepe/Ayios Simeon, and is celebrated with an annual festival.[៨៩]

In the national park in the Karpaz Peninsula around Cape Apostolos Andreas, there is a population of around 1000 wild Cyprus donkeys. These donkeys, under the protection of the Turkish Cypriot government, are free to wander in herds over an area of ទំព័រគំរូ:Convert/LoutAnoneDbSoff[៩០] The donkeys have earned a strong image for the peninsula, which is also home to a rich fauna and relatively big forests.[៩១] The beaches of Northern Cyprus also include sites where hundreds of loggerhead turtles and green turtles lay eggs, which hatch at the end of the summer, followed by observers.[៨៩]

Climate[កែប្រែ]

The winter in Northern Cyprus is cool and rainy, particularly between December and February, with 60% of annual rainfall.[៩២] These rains produce winter torrents that fill most of the rivers, which typically dry up as the year progresses. Snow has been known to fall on the Kyrenia Range, but seldom elsewhere in spite of low night temperatures. The short spring is characterized by unstable weather, occasional heavy storms and the "meltem", or westerly wind. Summer is hot and dry enough to turn low-lying lands on the island brown. Parts of the island experience the "Poyraz", a north-westerly wind, or the sirocco, a wind from Africa, which is dry and dusty. Summer is followed by a short, turbulent autumn.

Climate conditions on the island vary by geographical factors. The Mesaoria Plain, cut off from the summer breezes and from much of the humidity of the sea, may reach temperature peaks of ទំព័រគំរូ:Convert/Dual/LoffAonDbSoffT. Humidity rises at the Karpaz Peninsula. Humidity and water temperature, ទំព័រគំរូ:Convert/Dual/LoffAonDbSoffT, combine to stabilize coastal weather, which does not experience inland extremes. The Southern Range blocks air currents that bring rain and atmospheric humidity from the south-west, diminishing both on its eastern side.

Economy[កែប្រែ]

Kyrenia (Girne) is one of the main tourist resorts in Northern Cyprus. Tourism is one of the dominant sectors of the Northern Cyprus' economy.

The economy of Northern Cyprus is dominated by the services sector (69% of GDP in 2007) which includes the public sector, trade, tourism and education. The revenues gained by the education sector in 2011 was $400 million.[៩៣] Industry (light manufacturing) contributes 22% of GDP and agriculture 9%.[៩៤] The economy of Northern Cyprus is based on a free market approach[៩៥] and it became the top country in Europe in entrepreneurial intent to start a new business in 2014.[៩៦]

Economic development is adversely affected by the continuing Cyprus problem. Northern Cyprus is under an international embargo as the Republic of Cyprus, as the internationally recognised authority, has declared airports and ports in the area not under its effective control closed. All UN member states other than Turkey respect the closure of those ports and airports.[៩៧] As a result, Northern Cyprus is heavily dependent on Turkish economic support,[៩៨] and is still dependent on monetary transfers from the Turkish government.[៩៤]

A hotel and the headquarters of a large company in Nicosia, the center of the Turkish Cypriot economy.

Northern Cyprus uses the Turkish Lira as its currency which links its economy to that of Turkey's. Since the Republic of Cyprus joined the Euro zone and the movement of peoples between the north and south has become more free, the Euro is also in wide circulation.[ត្រូវការអំណះអំណាង] Exports and imports have to go via Turkey;[៩៩] while European Union promised an opening up of the ports after the Annan plan, this was blocked by the Republic of Cyprus and exporting through the south, while technically possible, remains impractical.[១០០]

Despite the constraints imposed by the lack of international recognition, the nominal GDP growth rates of the economy in 2001–2005 were 5.4%, 6.9%, 11.4%, 15.4% and 10.6%, respectively.[១០១][១០២] The real GDP growth rate in 2007 was estimated at 2%.[៩៤] This growth has been buoyed by the relative stability of the Turkish Lira and a boom in the education and construction sectors. Between 2002 and 2007, Gross National Product per capita more than tripled, from US$4,409 in 2002 to US$16,158 (in current U.S. dollars).[១០៣] The growth continued through the 2010s, with real growth rates of 3.7%, 3.9%, 1.8% and 1.1% respectively in 2010–2013.[១០៤] The unemployment rate declined through the 2010s and was at 8.3% in 2014.[១០៥]

In 2011, North Cyprus sold electricity to the Republic of Cyprus following an explosion in the southern part of the island which affected a large power station.[១០៦] The Northern Cyprus Water Supply Project, completed in 2015, is aimed at delivering water for drinking and irrigation from southern Turkey via a pipeline under the Mediterranean Sea.[១០៧]

International telephone calls are routed via a Turkish dialling code (+90 392) as Northern Cyprus has neither its own country code nor official ITU prefix.[ត្រូវការអំណះអំណាង] Similarly with the internet Northern Cyprus has no top level domain of its own and is under the Turkish second-level domain .nc.tr. Items of mail must be addressed 'via Mersin 10, TURKEY' as the Universal Postal Union does not recognise Northern Cyprus as a separate entity.[១០៨][១០៩] Amateur radio operators sometimes use callsigns beginning with "1B", but these have no standing for awards or other operating credit.

Tourism[កែប្រែ]

Panoramic view of the Kyrenia Harbour, with the Venetian-era Kyrenia Castle on the far left, and the Kyrenia Mountains in the background

Tourism is considered as one of the driving sectors of the Turkish Cypriot economy. The country received over 1.1 million tourists in 2012,[១១០] when hotels and restaurants generated an income of $328 million[១១១] and constituted 8.5% of the GDP.[១១២] Accommodation and catering created more than 10,000 jobs in the same year.[១១៣] The tourism sector has seen great development in the 2000s and 2010s, with the number of tourists more than doubling, increased investment and hotel construction; official estimates of income derived from tourism were around 700 million US dollars in 2013 and the total bed capacity was estimated to be around 20,000.[១១៤]

Casino tourism is one of the major sectors of the North Cyprus economy.

Kyrenia is considered the capital of tourism in Northern Cyprus, with its numerous hotels, entertainment facilities, vibrant nightlife and shopping areas.[១១៥] In 2012, 62.7% of the visitors in Northern Cyprus stayed in the Girne District during their visit.[១១០] Out of the 145 hotels in Northern Cyprus, 99 were in the Girne District in 2013.[១១៤]

Northern Cyprus has traditionally been an attraction for beach holidays, partly thanks to its reputation as an unspoiled area. Its mild climate, rich history and nature are seen as sources of attraction. A significant sector of eco-tourism has been developed in Northern Cyprus, as tourists visit it for birdwatching, cycling, walking and observing flowers in the wild.[១១៦] It is praised for its relative safety, and especially for the Karpass Peninsula, its well-preservation.[១១៧] The peninsula is home to several sorts of tourism: it hosts the Bafra Tourism Area as a center for beach-goers, where four luxurious and large hotels were built until 2014, several facilities and regular festivals that highlight its rural qualities and exhibit local traditions, a remote natural park, the Kantara Castle attracting sightseers, and a marina that was built to host international yachts and boats, along with large facilities.[១១៨]

Casino tourism has also grown to become a significant contribution to the economy in Northern Cyprus. They were first opened in the 1990s, and have since become very popular with visitors from Turkey and the rest of the island, where casinos are banned. This has led to huge investments in the casino sector.[១១៩] However, the sector has been criticized due to claims of its lack of benefits for the small and middle-scale business and shop owners.[១២០] The "nightclubs" that have been established for prostitution attract sex tourism to Northern Cyprus and the industry has been described as a "civilized one", despite the sex workers being described as "vulnerable to abuse".[១២១][១២២]

Infrastructure[កែប្រែ]

The Ercan International Airport serves as the main port of entry into Northern Cyprus.

The share of the transport and communications industry in the GDP of Northern Cyprus is constantly varying; it decreased from 12.1% in 2008 to 8.5% in 2011, but rose again to 9.3% in 2012.[១១១]

Air transport is a major route of entry into Northern Cyprus. The country is home to two airports, the Ercan International Airport and the Geçitkale Airport, of which only Ercan is currently functioning.[១២៣] The Ercan airport saw an important renovation in the 2010s that greatly increased its passenger traffic, it was used by 1.76 million passengers in the first seven months of 2014 alone.[១២៤] Non-stop flights are only available from multiple points in Turkey through a number of Turkish carriers.[១២៥] Direct scheduled and charter flights take place from other countries, but with mandatory stopovers in Turkey. 600 charter flights were scheduled for 2013. Scheduled destinations include cities such as London and Manchester,[១២៦] while charter flight destinations include cities such as Berlin[១២៧] and Ljubljana.[១២៨]

Direct flights to Northern Cyprus and the trade traffic through the Northern Cypriot ports are restricted as part of the embargo on Northern Cypriot ports.[១២៩] The airports of Geçitkale and Ercan are only recognised as legal ports of entry by Turkey and Azerbaijan.[១៣០] Direct charter flights between Poland and North Cyprus started on 20 June 2011.[១៣១] The seaports in Famagusta and Kyrenia have been declared closed to all shipping by the Republic of Cyprus since 1974.[១៣២] By agreement between Northern Cyprus and Syria, there was a ship tour between Famagusta and Latakia, Syria before the outbreak of the Syrian Civil War. Since the opening of the Green Line Turkish Cypriot residents are allowed to trade through Greek Cypriot ports.[១៣៣]

With the lack of a railway system, the country's highways are used for transport between major cities. In the 21st century, these highways were upgraded into dual carriageways, with some roads in the Karpass area still being upgraded កាលពី 2015. Northern Cyprus has around ទំព័រគំរូ:Convert/LoffAnoneDbSoff of roads, with two thirds of these roads paved.[១២៣] Recent constructions included the construction of a Northern Coast Highway, which was hailed as a major incentive for economic development.[១៣៤]

Demographics[កែប្រែ]

Turkish Cypriot children in the walled part of North Nicosia

Northern Cyprus's first official census was performed in 1996. The population recorded was 200,587.[១៣៥] The second census, carried out in 2006, revealed the population of Northern Cyprus to be 265,100,[១៣៦] of which majority is composed of indigenous Turkish Cypriots (including refugees from Southern Cyprus) and settlers from Turkey. Of the 178,000 Turkish Cypriot citizens, 82% are native Cypriots (145,000). Of the 45,000 people born to non-Cypriot parentage, nearly 40% (17,000) were born in Cyprus. The figure for non-citizens, including students, guest workers and temporary residents stood at 78,000 people.[១៣៦][១៣៧]

The third official census of Northern Cyprus was carried out in 2011, made under the auspices of UN observers. It returned a total population of 294,906.[១៣៨] These results were disputed by some political parties, labour unions and local newspapers. The government was accused of deliberately under-counting the population, after apparently giving an estimate of 700,000 before the census, in order to demand financial help from Turkey.[១៣៩][១៤០][១៤១] One source claims that the population in the north has reached 500,000,[១៤២] split between 50% Turkish Cypriots and 50% Turkish settlers or Cypriot-born children of such settlers.[១៤៣] Researcher Mete Hatay has written that such reports are "wildly speculative" and are picked up by opposition parties for political benefit, which resulted in reports in the south. Such reports have never been scientifically or statistically scrutinized, despite opportunities of opposition parties to do so using the electoral rolls in their possession, thereby continuing a "war of numbers".[១៤៤]

The Government of Northern Cyprus estimates that the 1983 population of Northern Cyprus was 155,521.[១៤៥] Estimates by the government of the Republic of Cyprus from 2001 place the population at 200,000, of which 80–89,000 are Turkish Cypriots and 109,000–117,000 are designated as Turkish settlers by the Republic of Cyprus.[១៤៦] An island-wide census in 1960 indicated the number of Turkish Cypriots as 102,000 and Greek Cypriots as 450,000.[១៤៧] កាលពី 2005, the settlers constituted no more than 25% of the electorate in Northern Cyprus. The degree of the integration of mainland Turks to the Turkish Cypriot community varies; some identify as Turkish Cypriots and have culturally integrated, while some embrace a Turkish identity.[១៤៨]

Northern Cyprus is almost entirely Turkish-speaking. English, however, is widely spoken as a second language.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

There are 644 Greek Cypriots living in Rizokarpaso (Dipkarpaz) and 364 Maronites in Kormakitis.[១៤៩] 162,000[១៥០] Greek Cypriots were forcibly evicted from their homes in the North by the invading force of the Turkish army.[១៥១][១៥២][១៥៣] Rizokarpaso is the home of the biggest Greek-speaking population in the north. The Greek-Cypriot inhabitants are still supplied by the UN, and Greek-Cypriot products are consequently available in some shops.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

ទំព័រគំរូ:Largest cities of Northern Cyprus

Religion[កែប្រែ]

Northern Cyprus Religions[១៥៤]
Islam
  
99%
other/unknown
  
1%

ទំព័រគំរូ:Further information

The majority of Turkish Cypriots (99%) are Sunni Muslims,[១៥៤] whilst a small number are Ahmadiyya Muslims.[១៥៥] Northern Cyprus is a secular state.[១៥៦] Alcohol is frequently consumed within the community and most Turkish Cypriot women do not cover their heads; however headscarves are still worn on occasion by public figures as a symbol of the inhabitants' Turkish culture, or simply as a conservative form of dress.[១៥៤] However, some religious traditions still play a role within the community. Turkish Cypriot males are generally circumcised in accordance with religious beliefs.[១៥៧]

Education[កែប្រែ]

The education system in Northern Cyprus consists of pre-school education, primary education, secondary education and higher education. Five years of primary education is mandatory.

Higher Education Planning Evaluation Accreditation and Coordination Council (YÖDAK) of Northern Cyprus is a member of International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).[១៥៨]

In 2013 there were 63,765 university students from 114 countries in nine universities in Northern Cyprus. In 2014, the number of students increased to 70,004, (15,210 Turkish Cypriots; 36,148 from Turkey; 18,646 international students):[១៥៩][១៦០][១៦១] Near East University (NEU),[១៦២][១៦៣] Girne American University, Middle East Technical University-TRNC, European University of Lefke, Cyprus International University, Eastern Mediterranean University (EMU), Istanbul Technical University-TRNC, University of Mediterranean Karpasia, and University of Kyrenia, all established since 1974. EMU is an internationally recognised institution of higher learning with more than 1000 faculty members from 35 countries. There are 15,000 students in EMU representing 68 nationalities. The 8 universities have been approved by the Higher Education Council of Turkey. Eastern Mediterranean University and Near East University[១៦២][១៦៣] are full individual members of the European University Association.[១៦៤] EMU is a full member of Community of Mediterranean Universities, Federation Universities of Islamic World, International Association of Universities and International Council of Graphic Design Associations,[១៦៥] and was ranked as the best university in the island and among the top 500 in Europe by Webometrics.[១៦៦] Girne American University, in the northern coastal city of Kyrenia, opened a campus in Canterbury, United Kingdom in 2009,[១៦៧] and was accredited by the British Accreditation Council in 2010.[១៦៨]

Northern Cyprus regularly participates in international Robocup competition, and took 14th place out of 20 in 2013.[១៦៩][១៧០] The country has supercomputers with which it participates in CERN experiments that led to the discovery of the Higgs boson.[១៧១] Northern Cyprus is among participant countries of Solar Challenge of solar powered vehicles in South Africa in 2014.[១៧២]

Culture[កែប្រែ]

Music and dance[កែប្រែ]

Ziynet Sali is a Turkish Cypriot pop singer famous in Turkey and Northern Cyprus.
Turkish Cypriot children, dressed in traditional clothing, preparing for a folk-dance show

Turkish Cypriot folk music consists of a rich variety of local tunes, influenced by the mainland Turkish music to a limited extent. Historically, it was shaped around the tradition of weddings, the primary social gatherings at the time. Violin, goblet drum, known locally as "darbuka", zurna and other drums were heavily used in these gatherings, and a large number of traditional songs developed based on this legacy.[១៧៣][១៧៤] Turkish Cypriot culture also incorporates a great diversity of folk dances with various influences, including different versions of karsilamas, çiftetelli and zeybek.

The Northern Cyprus State Symphony Orchestra has been active since 1975. The Bellapais Abbey in Kyrenia hosts international festivals of classical music, and is considered in important platform of classical music.[១៧៣] North Nicosia has its own Nicosia Municipal Orchestra that performs at open spaces, such as parks and squares, and is also home to the annual Walled City Jazz Festival.[១៧៥] Rüya Taner is a Turkish Cypriot pianist who has achieved international acclaim.

Turkish Cypriot cities and towns regularly organize festivals that include performances of local and international singers and bands.[១៧៣] Some Turkish Cypriot singers, such as Ziynet Sali and Işın Karaca, have achieved fame in Turkey. The Turkish Cypriot band Sıla 4 produced music that is considered essential for the Turkish Cypriot identity, and also acquired fame in Turkey.[១៧៦] Rock and pop music are popular with the public in Northern Cyprus, important singers and bands include SOS, the newly formed Gara Limon and Fikri Karayel.[១៧៧][១៧៨]

Literature[កែប្រែ]

Poetry is the most widely published form of literature in Northern Cyprus. Turkish Cypriot poetry is based on both the effects of Turkish literature and the culture of the island of Cyprus, along with some reflection of the British colonial history.[១៧៩]

The first era of Turkish Cypriot poetry after the introduction of the Latin alphabet, characterised by poets such as Nazif Süleyman Ebeoğlu, Urkiye Mine Balman, Engin Gönül, Necla Salih Suphi and Pembe Marmara, had strong nationalistic elements due to the political attitudes of Turkish Cypriots at the time and stylistically reflected the poetry of the Turkish mainland. Meanwhile, other poets, such as Özker Yaşın, Osman Türkay, who was nominated for the Nobel Prize in Literature twice,[១៨០] and Nevzat Yalçın sought to write in more original styles, with the influence of nascent poetic styles in Turkey and those in Britain. This group of poets were very prolific and increased the popularity of poetry in the Turkish Cypriot community, and are seen as key figures in Turkish Cypriot literature.[១៧៩]

The nationalism gave way to a notion of Cypriotness in the 1970s, with the influence of Yaşın, Türkay and Yalçın. During this period, the so-called "1974 generation of poets" arose, led by poets including Mehmet Yaşın, Hakkı Yücel, Nice Denizoğlu, Neşe Yaşın, Ayşen Dağlı and Canan Sümer. The poetry of this generation was characterized by the appreciation of the Turkish Cypriot identity as distinct from Turkish identity and the identification of Cyprus as the Turkish Cypriot homeland instead of Turkey, in contrast to the previous nationalist poetry. This approach is often called the "Cypriot poetry of rejection" as it resists the influence of Turkey, highlighting the cultural rift between Turkey and Cyprus due to the recent experience of war and therefore the independence of the Turkish Cypriot poetry and identity. This was followed by an increased adoption of the Mediterranean identity in the 1980s, accompanied by the effects of the liberalization of the Turkish Cypriot society, as reflected in the feminist elements, of which a particular example is Neriman Cahit.[១៧៩][១៨១][១៨២]

Cinema[កែប្រែ]

Anahtar (Key), released in 2011, was the first full-length film entirely produced in Northern Cyprus.[១៨៣] Some other co-productions have also taken place. A co-production of Northern Cyprus, Turkey, Britain and the Netherlands, Kod Adı Venüs[១៨៤] (Code Name Venus) was shown in the Cannes Film Festival in 2012.[១៨៥] The film director and screenwriter Derviş Zaim achieved fame with his 2003 film Mud (Çamur) which won the UNESCO award at the Venice Film Festival.

The documentary film Kayıp Otobüs (The Missing Bus), directed by Turkish Cypriot journalist Fevzi Tașpınar, was aired on the TRT TV as well as participating in the Boston Film Festival in 2011. The film tells the story of eleven Turkish Cypriot workers who left their homes in a bus in 1964 that never came back. Their remains were found in a well in Cyprus in October 2006.[១៨៦][១៨៧]

Theater[កែប្រែ]

An early Turkish Cypriot theatre group, 1880s

Theater in Northern Cyprus is mostly carried out by the Turkish Cypriot State Theater, municipal theaters and a number of private theatrical companies. Cyprus Theater Festival, organised by the Nicosia Turkish Municipality is a large organization with institutions from Turkey participating as well. There are no major halls built specifically for theater in Northern Cyprus, so plays often take place in conference halls.[១៨៨][១៨៩]

The origins of Turkish Cypriot theater lie in Karagöz and Hacivat, a shadow play that was popularized in the island as a form of entertainment during the Ottoman era. This form of theater has lost its popularity nowadays, but remains to be televised during religious festivals.[១៩០] After the 1840s, as the Ottoman Empire started modernizing, theater with greater European elements met with the Turkish Cypriot public. However, the inception of Turkish Cypriot theater in the modern sense is considered the staging of the play "Vatan Yahut Silistre" ("Homeland vs. Silistra") by Turkish playwright Namık Kemal in 1908.[១៩១] This was followed by a proliferation of theatrical activity in the Turkish Cypriot community as local plays were written and staged and theatrical companies from Turkey took the stage in Cyprus by the 1920s, all the major towns in Cyprus had Turkish Cypriot plays that were performed regularly.[១៩០][១៩១]

In the 1960s, Turkish Cypriot theater started to be institutionalised. A leading theater group named "İlk Sahne" (First Stage), founded in 1963, was renamed the Turkish Cypriot State Theater in 1966, and has since performed more than 85 plays.[១៩០][១៩២] Theater is currently a very popular form of art in Northern Cyprus, with long queues forming for tickets of the plays in the Cyprus Theater Festival, and the number of theater-goers constantly increasing.[១៩៣]

Sports[កែប្រែ]

Nicosia Atatürk Stadium is the largest stadium in Northern Cyprus.

There are five stadiums in Northern Cyprus, with each holding a capacity ranging anywhere from 7,000 to 30,000. The most popular sport in Northern Cyprus is football. There are over 29 sport federations in Northern Cyprus with a total registered membership of 13,950 6,054 been registered practitioners for, taekwondo-karate-aikido-kurash, with shooting having (1,150 registered) and hunting having (1,017 registered) members.[១៩៤] Northern Cyprus' national football team currently ranks 109th in the Elo Ratings.[១៩៥] Several of sport clubs participate in leagues in Turkey. These include the Fast Break Sport Club in Turkey's Men's Basketball Regional League; the Beşparmak Sport Club in Turkey's Handball Premier League; and the Lefke European University Turkey Table-tennis Super League. Water sports such as windsurfing, jetskiing, waterskiing and sailing are also available at beaches throughout the coastline of Northern Cyprus. Sailing is especially found at Escape Beach Club, near Kyrenia.

Cuisine[កែប្រែ]

Northern Cyprus is also well known for several dishes; among them are kebabs made of skewered lamb Şiş Kebab or ground with herbs and spices and made into a Kofte or Şeftali Kebab. Other dishes are based on meat wrapped in flat bread such as Lahmacun. Vegetarians can find stuffed vegetables based dishes Yalancı Dolma or many other dishes made with a bean or pulse such as Börülce which consists of Swiss chard cooked with black-eyed peas. There are also plant based foods such as Molohiya or root based stews such as Kolokas.[១៩៦]

See also[កែប្រែ]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Portal/images/g' not found.

References[កែប្រែ]

 1. ១,០ ១,១ "Historical Background". Turkish Republic of Northern Cyprus Ministry of Foreign Affairs. Retrieved 3 ខែមេសា 2016.
 2. TRNC SPO, Economic and Social Indicators 2014, pages=2–3
 3. ៣,០ ៣,១ "KKTC". Turkish Ministry of Economy. Retrieved 28 ខែកក្កដា 2015.
 4. Central Intelligence Agency (8 ខែតុលា 2013). "Northern Cyprus". The CIA World Factbook 2014. Skyhorse Publishing Company, Incorporated. p. 691. ISBN 978-1-62873-451-5. The Turkish Cypriots are heavily dependent on transfers from the Turkish Government. Ankara directly finances about one-third of the Turkish Cypriot "administration's" budget.
 5. Gideon Boas (1 ខែមករា 2012). Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives. Edward Elgar Publishing. p. 177. ISBN 978-0-85793-956-2. For example, the Turkish Republic of Northern Cyprus, located in the northern portion of the island of Cyprus, came about through ... from only one state – Turkey, upon which it is entirely dependent for economic, political and military support.
 6. Yael Navaro-Yashin (12 ខែមីនា 2012). The Make-Believe Space: Affective Geography in a Postwar Polity. Duke University Press. p. 8. ISBN 0-8223-5204-4. Economic embargoes have been imposed on the trnc, making northern Cyprus almost completely dependent on Turkey.
 7. ៧,០ ៧,១ UN Security Council resolutions 353, 357, 358, 359, 360, and 365, all from 1974.
 8. Langfield, Michele; Logan, William; Craith, Mairead Nic, eds. (2010). Cultural Diversity, Heritage and Human Rights: Intersections in Theory and Practice. New York: Routledge. p. 231. ISBN 9781135190705. The tradition for Turkish Cypriots is one of secularism, not of mosque attendance.
 9. ៩,០ ៩,១ "The Cyprus Conflict". Archived from the original on 17 ខែកុម្ភៈ 2007.
 10. "Pre-Rejection of SCCC decision by Makarios : The fact that the decision of the SCCC would not be implemented by Makarios was made quite clear. Non-implementation of the decision of a Constitutional Court is sufficient reason to compel the resignation of its President" (PDF). Emu.edu.tr. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 11. "Majority rule means war". Archived from the original on 19 ខែកក្កដា 2011.
 12. Stephen, Michael, (1987) Cyprus: Two Nations in One Island Bow Educational Briefing No.5. London, Pages 1–7
 13. "Supreme Court of Cyprus – FAQ" (in ក្រិក). Supremecourt.gov.cy. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 14. "HUDOC Search Page". Cmiskp.echr.coe.int. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 15. Cyprus – The Republic of Cyprus countrystudies.us, U.S. Library of Congress
 16. Eric Solsten, Country Studies, US Library of Congress, retrieved on 25 May 2012.
 17. Andrew Borowiec, 2000. Cyprus: A troubled island. Praeger/Greenwood p.56
 18. Oberling, Pierre. The road to Bellapais (1982), Social Science Monographs, p.120: "According to official records, 364 Turkish Cypriots and 174 Greek Cypriots were killed during the 1963–1964 crisis."
 19. Cyprus-Mail, 09.03.2014 UNFICYP: a living fossil of the Cold War
 20. UN SG S/5950 Report 10 September 1964, paragraph 180
 21. Antiwar.com. In Praise of 'Virtual States', Leon Hadar, 16 November 2005
 22. Quoted in Andrew Borowiec, 2000. Cyprus: A troubled island. Praeger/Greenwood p.58
 23. "Who Intervenes?: Ethnic Conflict and Interstate Crisis" by David Carment, Patrick James, Zeynep Taydas, p.189
 24. Cyprus Mail, 06 July 1974, "Greek Regime Accused by Makarios" "...President Makarios said yesterday the Athens regime bears great responsibility for what has been in Cyprus, and accused the Greek government of trying to introduce dictatorship and turning the national guard into an army of occupation"
 25. Cook, Chris; Diccon Bewes (1997). What Happened Where: A Guide to Places and Events in Twentieth-century History. Routledge. p. 65. ISBN 1-85728-533-6.
 26. Strategic Review, Volume 5 (1977), United States Strategic Institute, p. 48.
 27. Allcock, John B. Border and Territorial Disputes (1992), Longman Group, p. 55.
 28. "Links to documents". Un.org. 9 ខែកញ្ញា 2002. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 29. Murat Metin Hakki (2007). The Cyprus Issue: A Documentary History, 1878–2006. I.B.Tauris. pp. 194–195. ISBN 978-1-84511-392-6.
 30. Katholieke Universiteit Brussel, 2004 "Euromosaic III: Presence of Regional and Minority Language Groups in the New Member States", p.18
 31. Tozun Bahcheli; Tozun Bahcheli Barry Bartmann; Henry Felix Srebrnik (2004). De Facto States: The Quest for Sovereignty. Psychology Press. p. 168. ISBN 978-0-7146-5476-8. Retrieved 27 ខែវិច្ឆិកា 2012. ...the number of settlers was disputed between Turkish and ...
 32. "Weekly UNFICYP trip to enclaved Cypriots a respite from daily hardships". Famagusta Gazette. 30 ខែមករា 2014. Retrieved 1 ខែតុលា 2014.
 33. Rainsford, Sarah (21 ខែវិច្ឆិកា 2006). "Bones of Cyprus missing unearthed". BBC News. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 34. ៣៤,០ ៣៤,១ ៣៤,២ "Immovable object". The Economist. 21 ខែតុលា 2010. Retrieved 23 ខែសីហា 2012.
 35. Ker-Lindsay, James; Faustmann, Hubert (2008). The Government and Politics of Cyprus. Political Science. p. 253. ISBN 9783039110964.
 36. Yesilada, Birol (2013). EU-Turkey Relations in the 21st Century. Routledge. p. 2. ISBN 9781135126803.
 37. Thompson, Wayne C. (2014). Western Europe 2014. Rowman & Littlefield. p. 307. ISBN 9781475812305.
 38. "Lefke 6. ilçe oldu!". Kıbrıs Postası. 27 ខែធ្នូ 2016. Retrieved 27 ខែធ្នូ 2016.
 39. ៣៩,០ ៣៩,១ Ersun N. Kurtulus (27 ខែវិច្ឆិកា 2005). State Sovereignty: Concept, Phenomenon and Ramifications. Palgrave Macmillan. pp. 136–. ISBN 978-1-4039-7708-3. It may be argued that the Turkish Republic of Northern Cyprus, which was declared in 1983 and which was only recognized as a state by Turkey and for a short period by Pakistan, is at the moment of writing the only existent puppet state in the world.
 40. Carlo Focarelli (24 ខែឧសភា 2012). International Law as Social Construct: The Struggle for Global Justice. Oxford University Press. pp. 161–. ISBN 978-0-19-958483-3. In the 1995 and 1996 Loizidou Judgments the ECtHR treated the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) as a sort of puppet government whose acts fall within the jurisdiction of (and are attributable to) Turkey as an (unlawful) occupier.
 41. Carlo Panara; Gary Wilson (9 ខែមករា 2013). The Arab Spring: New Patterns for Democracy and International Law. Martinus Nijhoff Publishers. pp. 59–. ISBN 978-90-04-24341-5. The situation with the South African homelands was similar and so was collective non-acceptance of the turkish puppet-government in northern Cyprus which has resulted in the turkish republic of northern Cyprus not being recognized as a state.
 42. Bartmann, Barry (2004). Bahcheli, Tozun; Bartmann, Barry; Srebrnik, Henry (eds.). De Facto States: The Quest for Sovereignty. Routledge. p. 24. ISBN 9781135771218.
 43. Dodd, Clement Henry (1993). The political, social and economic development of Northern Cyprus. Eothen Press. p. 377. ISBN 9780906719183. In short, the electorate of Northern Cyprus votes freely for its political leaders and gives them substantial support. Nor is Northern Cyprus a Turkish puppet state. Mr Denktas and the Turkish-Cypriot case have a powerful following in Turkey...
 44. "Kudret Özersay'dan Yiğit Bulut'a vilayet yanıtı". Havadis. Retrieved 29 ខែមេសា 2017.
 45. "Bulut'a tepki: Bir kez daha haddini aştı". Yeni Düzen. Retrieved 29 ខែមេសា 2017.
 46. ""Bizim nezaketimizi zorlamasınlar. Sınırlar zorlanıyor."". Yenidüzen. Retrieved 29 ខែមេសា 2017.
 47. "Yiğit Bulut'a KKTC'den sert tepki". Yeni Bakış. Retrieved 29 ខែមេសា 2017.
 48. Turkish Cypriots slam Erdoğan’s advisor for calling Turkish Cyprus an 'overseas province', Hurriyet Daily News 26-04-2017 [១]]
 49. "Yiğit Bulut: Kıbrıs sözlerim çarpıtıldı". Takvim. Retrieved 29 ខែមេសា 2017.
 50. "Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the question of human rights in Cyprus : 16th Session, Human Rights Council, United Nations" (PDF). Ohchr.org. 7 ខែមករា 2011. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 51. "Freedom in the World 2011 Report" (PDF). Freedom House. p. 29. Retrieved 24 ខែមេសា 2011.
 52. "Freedom in the World 2014" (PDF). Freedom House. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 53. Freedom House Freedom in the World in 2016, p.24
 54. Reporters Without Borders 2015 World Freedom Index
 55. "Overview of the Human Rights Situation in North Cyprus". Turkish Cypriot Human Rights Foundation. 14 ខែមករា 2009. Retrieved 25 ខែមេសា 2011.
 56. "'Kuzey Kıbrıs'ta Hıristiyanlar yarı vatandaş'" (in Turkish). Agos. Retrieved 18 ខែឧសភា 2015.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 57. UN SDSN World Happiness Report 2016 Figure 2.2. Renking of Happiness
 58. Gallup Healthways Well-Being Index 2014
 59. UNHCR UNHCR Asylum Trend 2014, p. 21
 60. "Cyprus country profile". BBC News. 23 ខែធ្នូ 2011. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 61. International Chamber of Commerce (1 ខែវិច្ឆិកា 2003). Europe Review 2003/04: The Economic and Business Report. Kogan Page Publishers. p. 79. ISBN 978-0-7494-4067-1. The Turkish Cypriot-dominated north is the Turkish Republic of Northern Cyprus' which elects its own government and is recognised only by Turkey.
 62. The CIA World Factbook 2010. Skyhorse Publishing Inc. 2009. p. 182. ISBN 978-1-60239-727-9. the formation of a "Turkish Republic of Northern Cyprus" ("TRNC"), which is recognized only by Turkey
 63. ៦៣,០ ៦៣,១ "Permanent Mission of the Republic of Cyprus to the United Nations —". Un.int. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 64. Scott Leckie (28 ខែឧសភា 2007). Housing and Property Restitution Rights of Refugees and Displaced Persons: Laws, Cases, and Materials. Cambridge University Press. p. 448. ISBN 978-1-139-46409-3. The complaints raised in this application arise out of the Turkish military operations in northern Cyprus in July and August ... This development was condemned by the international community. ... of the establishment of the "TRNC" legally invalid and calling upon all States not to recognise any Cypriot State other than the ...
 65. Quigley. The Statehood of Palestine. Cambridge University Press. p. 164. ISBN 978-1-139-49124-2. The international community found this declaration invalid, on the ground that Turkey had occupied territory belonging to Cyprus and that the putative state was therefore an infringement on Cypriot sovereignty.
 66. Commentary Michael Rubin (7 July 2014):"Is Now the Time for a Cyprus Deal?"
 67. Inter City Press Matthew Russell Lee: "At UN, Turkish Cypriot Community Has Rare Diplomatic Status, Non State Envy"
 68. "Permanent Mission of the Republic of Cyprus to the United Nations —". Un.int. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 69. "Netwebsearch.com". Islamic-conference-news.newslib.com. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 70. "Council of Europe Parliamentary Assembly". Assembly.coe.int. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 71. David Gow; Helena Smith (7 ខែតុលា 2004). "EU puts Turkey on a long road to accession". London: The Guardian. Retrieved 30 ខែមករា 2007.
 72. "EU Sets Deadline for Turkey to Open Up Its Ports". Deutsche Welle. 21 ខែវិច្ឆិកា 2006. Retrieved 30 ខែមករា 2007.
 73. "REGNUM news agency press release". Regnum.ru. Retrieved 17 ខែវិច្ឆិកា 2010.
 74. Yael Navaro-Yashin (12 ខែមីនា 2012). The Make-Believe Space: Affective Geography in a Postwar Polity. Duke University Press. pp. 118–122. ISBN 0-8223-5204-4.
 75. "Cyprus Border Crossings". Cyprus Travel Secrets. Retrieved 6 ខែមេសា 2012.
 76. Charlton, Gill (5 ខែកុម្ភៈ 2005). "On the case: non-existent flight; Northern Cyprus; children in the Algarve; Cannes". The Daily Telegraph. London. Retrieved 22 ខែសីហា 2011.
 77. Official Gazette 12 July 2012
 78. Official Gazette EEZ Border (Page 4)
 79. Eric Solsten; Library of Congress. Federal Research Division (1993). Cyprus, a country study. Federal Research Division, Library of Congress. p. 232. ISBN 978-0-8444-0752-4. Although legally separate from the Turkish Army on the island, the Turkish Cypriot Security Force was believed to remain under the de facto operational control of the Turkish forces. It also depended on Turkey for training and equipment. Most of its officers were regular Turkish Army officers on secondment.
 80. ៨០,០ ៨០,១ "Cyprus." Jane's Sentinel: Eastern Mediterranean, issue 22, 2007.
 81. Feridun, Mete, Sawhney, Bansi and Shahbaz, Muhammad (2011) "The impact of military spending on economic growth: the case of North Cyprus." Defence and Peace Economics, 22 (5). pp. 555–562. ISSN 1024-2694 (print), 1476-8267 (online) (doi:10.1080/10242694.2011.562370)
 82. Alptekin, Ünal; Ertaş, Aytekin. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1995 yılı orman yangını sonrasındaki ağaçlandırmalardan gözlemler". Istanbul University.
 83. Doğu Mesarya Bölgesi, EU Coordination Center, retrieved on 28 December 2012.
 84. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MESARYA OVASI TARIM İŞLETMELERİNDE YETER GELİRLİ İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ VE OPTİMAL ÜRETİM DESENİNİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TESPİTİ, Ankara University, retrieved on 28 December 2014.
 85. Özden, Özge. "The Biodiversity of Invertebrates in Cyprus Ecosystems". University of Exeter. Archived from the original on 19 August 2013. Retrieved 7 March 2015.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
 86. ៨៦,០ ៨៦,១ Kuzey Kıbrıs'ta Doğal Yaşam-Flora, Middle East Technical University, retrieved on 28 December 2014.
 87. Kanlıdere ve Asi Dere Florası, introduction, Turkish Cypriot Biologists and Biological Research Association.
 88. Kumda Yaşayan Prenses: Kum Zambağı, Havadis, retrieved on 28 December 2014.
 89. ៨៩,០ ៨៩,១ "Flora & Fauna of North Cyprus". Retrieved 28 ខែធ្នូ 2014.
 90. Eeyore plague: wild donkeys overrun Cyprus villages, The Independent, retrieved on 28 December 2014.
 91. Karpaz Area Local Development Strategy, EU Programme for the TC Community, retrieved on 28 December 2014.
 92. Section source. Weather cypnet.co.uk. Retrieved 2008-09-14.
 93. "Zaman Yazarları". Zaman.com.tr. Archived from the original on 7 November 2013. Retrieved 14 February 2014.
 94. ៩៤,០ ៩៤,១ ៩៤,២ "The World Factbook". Cia.gov. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 95. "Why Northern Cyprus". TRNC Investment Development Agency. Retrieved 3 ខែមេសា 2015.
 96. Gallup, Inc. "Gallup World (01 October 2014)". Retrieved 1 ខែតុលា 2014.
 97. Legal Aspects of the Cyprus Problem: Annan Plan And EU Accession – Frank Hoffmeister – Google Books. Books.google.com. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 98. "Universities: Little accord on the island". The Independent. London. 8 ខែវិច្ឆិកា 2007. Retrieved 20 ខែឧសភា 2010.
 99. "Doing business in Cyprus: Cyprus trade and export guide". UK Trade and Investment. Retrieved 28 ខែកក្កដា 2015.
 100. Bryant, Rebecca. "The victory of Mustafa Akıncı in northern Cyprus gives hope to Turkish Cypriots of a better future". Greece at LSE. Retrieved 28 ខែកក្កដា 2015.
 101. "Cyprus after Accession: Thinking Outside the Box – Background Documents, University of Oxford, European Studies Centre, Workshop on Cyprus 10–11 March 2006" (PDF). Tepav.org.tr. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 102. "North Cyprus – TRNC information". Cyprus-properties.com. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 103. "Trnc State Planning Organization". Devplan.org. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 104. "Tablo −3 Reel Growth Rate" (PDF). TRNC State Planning Organization. Retrieved 3 ខែមេសា 2015.
 105. TRNC SPO Economic and Social Indicators 2014, p.3
 106. "Power boost North Cyprus". Retrieved 18 ខែកក្កដា 2011.[តំណភ្ជាប់ខូច]ទំព័រគំរូ:Cbignore
 107. "KKTC'ye Su Temin Projesi" (in Turkish). DSİ. Retrieved 11 ខែតុលា 2012.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 108. Great BritainForeign and Commonwealth Office (9 ខែវិច្ឆិកា 2010). Sixth additional protocol to the constitution of the Universal Postal Union, General Regulations of the Universal Postal Union, Declarations made on signature of the Acts, Constitution of the Universal Postal Union, Rules and Procedures of Congresses, Universal Postal Convention with Final Protocol, and Postal Payment Services Agreement: Beijing, 15 September 1999. The Stationery Office. p. 35. ISBN 978-0-10-179702-3.
 109. Vesna Maric (2009). Cyprus. Lonely Planet. p. 229. ISBN 978-1-74104-803-2. to any of these addresses in Northern Cyprus, ensure that you use the suffix 'Mersin 10, Turkey', not 'Northern Cyprus'.
 110. ១១០,០ ១១០,១ "Çıkış yapan turistlerin ilçe ve konaklama türüne göre dağılımı" (PDF). TRNC State Planning Organization. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 111. ១១១,០ ១១១,១ "Sectoral Distribution of GDP and GNP" (PDF). TRNC State Planning Organization. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 112. "Sectoral distribution of Gross Domestic Product" (PDF). TRNC State Planning Organization. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 113. "2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI" (PDF). TRNC State Planning Organization. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 114. ១១៤,០ ១១៤,១ "KKTC Turizm Bakanı, ülkedeki hangi otel yatırımlarına tam not verdi?". Turizm Güncel. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 115. "Şehirler ve Görülecek Yerler". Near East University. Retrieved 9 ខែមករា 2015.
 116. "Laid-back Karpas: Exchanging tourist hordes for donkey traffic in Northern Cyprus". Daily Mail. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 117. "Cyprus: Bordering on splendid isolation". The Independent. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 118. "Karpaz Bölgesi Yerel Kalkınma Stretejisi" (PDF). EU Coordination Committee of Northern Cyprus. Retrieved 13 ខែមករា 2015.
 119. "Trends in Tourism in North Cyprus: A Historical Perspective" (PDF). Review of Tourism Research. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 120. "Girne esnafından ekonomi isyanı: "Yetkililer acil önlem almalı"". Kıbrıs Postası. Retrieved 9 ខែមករា 2015.
 121. Cansel; et al. "SEX TOURISM IN NORTHERN CYPRUS:INVESTIGATING THE CURRENT SITUATION". Tourism Analysis. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 122. "Sex Work and State Regulations in North Cyprus" (PDF). Portland State University. Retrieved 12 ខែមករា 2015.
 123. ១២៣,០ ១២៣,១ "Transport and Communications". Cypnet. Retrieved 13 ខែមករា 2015.
 124. "Ercan'a gelip giden yolcu ve uçak sayısı arttı". Kıbrıs. Retrieved 13 ខែមករា 2015.
 125. "Ercan Havalimanına Uçan Havayolları". Ercan Rent A Car. Retrieved 13 ខែមករា 2015.
 126. "General Information". Ercan Airport. Retrieved 13 ខែមករា 2015.
 127. "KKTC'ye yıllar sonra ilk charter seferi". Yacht Life and Travel. Retrieved 13 ខែមករា 2015.
 128. "Cijene uključuju" (PDF). Azur Tours. Retrieved 13 ខែមករា 2015. Cijene uključuju: povratnu zrakoplovnu kartu Ljubljana-Ercan-Ljubljana
 129. "Turkey 'will open up to Cyprus'". BBC News. 7 ខែធ្នូ 2006. Retrieved 20 ខែឧសភា 2010.
 130. "North Cyprus Airport, Ercan, Larnaca, Cheap Flights Northern Cyprus". Northcyprusonline.com. Retrieved 17 ខែវិច្ឆិកា 2010.
 131. "BRT". Brtk.net. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 132. "Merchant Shipping". Csa-cy.org. Retrieved 17 ខែវិច្ឆិកា 2010.
 133. "HC 113 II 04.05.PDF" (PDF). Retrieved 17 ខែវិច្ឆិកា 2010.
 134. "Girne – Karpaz Yolu 50 Dakikaya İndi". Haber KKTC. Retrieved 13 ខែមករា 2015.
 135. "Kıbrıslı Türkler Kaç Kişi – Kıbrıs Postası Gazetesi – Haber Merkezi". Kibrispostasi.com. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 136. ១៣៦,០ ១៣៦,១ "Census.XLS" (PDF). Archived from the original (PDF) on 16 January 2013. Retrieved 14 February 2014.
 137. Simon Bahceli (15 ខែកុម្ភៈ 2007). "Indigenous Turkish Cypriots just over half north's population". Cyprus Mail. Archived from the original on 30 September 2007. Retrieved 16 February 2007.
 138. "Basin Bildirisi" (PDF). Devplan.org. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 139. "Census in north marred by delays and doubts". CyprusMail. 6 ខែធ្នូ 2011. Retrieved 6 ខែមេសា 2013. Top selling daily Kibris described the headcount as "controversial", while out-spoken left-wing daily Afrika dubbed it a "fiasco"
 140. "TC'den para isterken 700 bin diyorlardı". Kibris. 13 ខែធ្នូ 2011. Retrieved 23 ខែធ្នូ 2011.
 141. "Nifus sayımı gerçekçi değil". Kibris. 11 ខែធ្នូ 2011. Retrieved 23 ខែធ្នូ 2011.
 142. Cole, Jeffrey (2011). Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia. ABC-CLIO. p. 95. ISBN 1-59884-302-8
 143. Cole, Jeffrey (2011). Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia. ABC-CLIO. p. 97. ISBN 1-59884-302-8
 144. Hatay, Mete. "Is the Turkish Cypriot Population Shrinking?" (PDF). PRIO Cyprus Center. Retrieved 20 ខែកុម្ភៈ 2015.
 145. "??". Devplan.org. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 146. "Quoted after the Euromosaic report, a study commissioned by the European Commission" (PDF). (120 KB)
 147. "Cyprus – Society". Country-data.com. Retrieved 17 ខែវិច្ឆិកា 2010.
 148. Hatay, Mete (2005) Beyond Numbers: An Inquiry into the Political Integration of the Turkish 'Settlers' in Northern Cyprus, PRIO Report, 4. Oslo/Nicosia: PRIO Cyprus Centre.
 149. "Please, add title". Archived from the original on 25 ខែកក្កដា 2011.
 150. "Botschaft der Republik Zypern in Berlin - Zypernfrage".
 151. Denver journal of international law and policy. 1993. Retrieved 29 ខែវិច្ឆិកា 2012. The invasion of Cyprus by Turkish troops in 1974 resulted in the widespread eviction and population transfer of 162,000 Greek Cypriots from their homes in the northern part of Cyprus. In Cyprus v. Turkey, the European Commission on ..
 152. William Mallinson (15 ខែកុម្ភៈ 2011). Britain and Cyprus: Key Themes and Documents since World War II. I.B.Tauris. p. 8. ISBN 978-1-84885-456-7. Retrieved 18 ខែវិច្ឆិកា 2013. Around 180,000 Greek Cypriots had been expelled from their homes and fled to the unoccupied part of the island, with another 20,000 being "encouraged" to flee later.
 153. Wolfgang Hörner; Hans Döbert; Botho von Kopp; Wolfgang Mitter (19 ខែធ្នូ 2006). The Education Systems of Europe. Springer. p. 202. ISBN 978-1-4020-4868-5. Retrieved 18 ខែវិច្ឆិកា 2013. Turkish settlers and military personnel, estimated at 85,000 and 40,000 respectively, who have moved into the Turkish-occupied areas since the Turkish invasion of Cyprus in 1974. At that time one third of the Greek population (about 200,000 persons) was expelled from their homes in the northern part of the island and forced to resettle in the southern areas.
 154. ១៥៤,០ ១៥៤,១ ១៥៤,២ Kevin Boyle; Juliet Sheen (1997). Freedom of Religion and Belief: A World Report. Routledge. p. 290. ISBN 978-1-134-72229-7.
 155. "MEMBERS OF THE AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY DR MUHAMMED JALAL SHAMS, OSMAN SEKER, KUBILAY ÇIL: PRISONERS OF CONSCIENCE FOR THEIR RELIGIOUS BELIEFS". Amnesty International. 5 ខែមិថុនា 2002. Retrieved 10 ខែមិថុនា 2014.
 156. Darke 2009, 10.
 157. Nevzat & Hatay 2009, 911.
 158. "Member profile". Inqaahe. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 159. "Students Flock to Universities in Northern Cyprus". The New York Times. Retrieved 16 ខែកុម្ភៈ 2014.
 160. "Study in North Cyprus". Studyinnorthcyprus.org. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 161. Kibris Postasi 24 October 2014 70,000 students enrolled to the universities
 162. ១៦២,០ ១៦២,១ "Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi". Retrieved 1 ខែតុលា 2014.
 163. ១៦៣,០ ១៦៣,១ "Near East University – Mercin – Turkey – MastersPortal.eu". MastersPortal.eu. Retrieved 1 ខែតុលា 2014.
 164. "EUA members directory". Eua.be. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 165. "Eastern Mediterranean University". Icograda. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 166. Eastern Mediterranean University, Webometrics, retrieved on 30 December 2014.
 167. "(Edu) Turkish Cypriot President Opens Girne American University'S Campus In Canterbury. – Free Online Library". Thefreelibrary.com. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 168. "COLLEGE SEARCH RESULTS". Archived from the original on 13 ខែធ្នូ 2007.
 169. "Small Size Robot League – teams:teams". Robocupssl.cpe.ku.ac.th. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 170. "NeuIslanders". Robotics.neu.edu.tr. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 171. "Yakın Doğu Üniversitesi Duyuru Haber » Faculty of Engineering of Near East University (NEU) is continuing to make contributions to the world of science through supporting the CERN Laboratory". Duyuru.neu.edu.tr. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 172. "SA Solar Challenge 2014". Sasol Solar Challenge. Retrieved 1 ខែតុលា 2014.
 173. ១៧៣,០ ១៧៣,១ ១៧៣,២ "Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Yaşamı, El Sanatları, Gelenek, Görenek ve Adetler". Near East University. Retrieved 19 ខែមករា 2015.
 174. "EPISODES OF TRADITIONAL TURKISH AND GREEK CYPRIOT WEDDINGS" (PDF). turkishstudies.net. Retrieved 19 ខែមករា 2015.
 175. "Tarihçemiz". Nicosia Municipal Orchestra. Retrieved 2 ខែមករា 2015.
 176. "Efsanevi Kıbrıs Türk müzik grubu SILA 4 yepyeni bir CD ile büyük bir sürprize imza atmak üzere". Kıbrıs Postası. Retrieved 19 ខែមករា 2015.
 177. "SOS". Cypnet. Retrieved 19 ខែមករា 2015.
 178. "Fikri Karayel'in ilk albümü çıkıyor". Kıbrıs Postası. Retrieved 19 ខែមករា 2015.
 179. ១៧៩,០ ១៧៩,១ ១៧៩,២ Turan, Metin. Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Eğilimler/ Yönelimler (Çukurova University) Retrieved on 27 May 2012.
 180. Kozmik şiirin yazarı (Hürriyet), retrieved on 31 December 2014.
 181. "Boşluğun hasadı kalemledir" (Radikal) retrieved on 31 December 2014.
 182. Yaşın, Mehmet. Kıbrıslıtürk şiiri antolojisi: 18. yy-20. yy : 3 kuşak, 3 kimlik, 3 vatan arasında bir Türk azınlık şiiri (1994), Yapı Kredi Yayınları, p. 58-60
 183. "KKTC'nin ilk uzun metrajlı filmi Anahtar, Altın Portakal'da gösterildi". Kibris Postasi. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 184. "Kod Adı: VENÜS". Retrieved 1 ខែតុលា 2014.
 185. "Yakın Doğu Üniversitesi'nin hazırladığı "Kod Adı Venüs" filmi Cannes Film Festivali'nde". Kibris Postasi. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 186. "Haber: "Kayıp Otobüs" belgesel filmi haberi / Haber, Haberler, Haberi, Haberleri, Haber oku, Gazete, Gazetesi, Gazeteleri, Gazete oku". Turkmedya.com. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 187. "Documentary on Turkish Cyprus bus in US festival". Turkish Journal. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 188. TRNC State Planning Organization. 2008 Yılı Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler, June 2010, p. 169.
 189. Kıbrıs Tiyatro Festivali. Nicosia Turkish Municipality and Nicosia Municipal Theater.
 190. ១៩០,០ ១៩០,១ ១៩០,២ Turkish-Cypriot Theatres, cypnet.co.uk, retrieved on 28 December 2014.
 191. ១៩១,០ ១៩១,១ Cihangir, Yurdal. THE PRIMARY YEARS OF TURKISH CYPRIOT PLAY-WRITING AND "SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA, Turkish Studies, retrieved on 28 December 2014.
 192. Kuzey Kıbrıs’ın Kültürel ve Sosyal Yaşamı, University of Kyrenia, retrieved on 28 December 2014.
 193. Bilet satışı başladı, Yeni Düzen, retrieved on 28 December 2014.
 194. TRNC State Planning Organization. 2008 Yılı Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler, p.176-179.
 195. "World Football Elo Ratings". Eloratings.net. 10 ខែកុម្ភៈ 2014. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.
 196. "North Cyprus – Food and Drink (Cuisine)". Cyprusive. Retrieved 14 ខែកុម្ភៈ 2014.

Further reading[កែប្រែ]

 • Langdale, Allan (2012). In a Contested Realm: an Illustrated Guide to the Archaeology and Historical Architecture of Northern Cyprus. Grimsay Press. ISBN 978-1845301286.
 • North Cyprus – a Pocket-Guide. Rustem Bookshop, Nicosia. 2006. ISBN 9944-968-03-X.

External links[កែប្រែ]

Official
Other links

ទំព័រគំរូ:Northern Cyprus topics

ទំព័រគំរូ:States with limited recognition ទំព័រគំរូ:Cyprus dispute ទំព័រគំរូ:Left- hand traffic countries