ស្រុកឈូក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកឈូក (អង់គ្លេស$ District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តកំពត ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកឈូក
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ចំនួនភូមិសរុប

070301 ឃុំបានៀវ Baniev Commune 5 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 070302 ឃុំតាកែន Takaen Commune 12 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 070303 ឃុំបឹងនិមល Boeng Nimol Commune 4 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 070304 ឃុំឈូក Chhuk Commune 4 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 5 070305 ឃុំដូនយ៉យ Doun Yay Commune 5 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 6 070306 ឃុំក្រាំងស្បូវ Krang Sbov Commune 5 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 7 070307 ឃុំក្រាំងស្នាយ Krang Snay Commune 6 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 8 070308 ឃុំល្បើក Lbaeuk Commune 5 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 9 070309 ឃុំត្រពាំងភ្លាំង Trapeang Phleang Commune 6 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 10 070310 ឃុំមានជ័យ Mean Chey Commune 5 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 11 070311 ឃុំនារាយណ៍ Neareay Commune 4 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 12 070312 ឃុំសត្វពង Satv Pong Commune 4 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 13 070313 ឃុំត្រពាំងបី Trapeang Bei Commune 4 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 14 070314 ឃុំត្រមែង Tramaeng Commune 5 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 15 070315 ឃុំតេជោអភិវឌ្ឍន៍ Dechou Akphivoadth Commune 6 អនុក្រឹត្យ ១០១ ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា ២០១១ Total 80 ស្រុកឈូក រួមមាន ១៤ ឃុំ ៖

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

លេខទូរស័ព្ទ នរគបាលស្រុកឈូក[កែប្រែ]
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំឈូក 088 621 2062 លោកអនុសេនីយ៍ត្រី ប៉ាក ចំរើន នាយប៉ុស្ដី័
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំបានៀវ 097 771 6226 លោកអនុសេនីយ៍ទោ ប៉ែន ដារ៉ា​ នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំសត្វពង 077 324 021 លោកអនុសេនីយ៍ទោ សេក សំណាង នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំក្រាំងស្នាយ 097 462 7878 លោកអនុសេនីយ៍ត្រី មឿន សុខខន នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំនរាយណ៍ 012 722 107 លោកអនុសេនីយ៍ឯក ស៊ាង ប៉ែត នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំក្រាំងស្បូវ 097 909 6394 លោកអនុសេនីយ៍ឯក នួន សុផល នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំបឹងនិមល 012 627 327 លោកអនុសេនីយ៍ឯក ញ៉ែត អ៊ីន នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំដូនយ៉យ 092 231 567 លោកអនុសេនីយ៍ឯក ស៊ិន កើន នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំត្រមែង 088 5555 613 លោកអនុសេនីយ៍ឯក ណុប សារ៉េន នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំមានជ័យ 088 858 1110 លោកអនុសេនីយ៍ទោ ភូ សុង នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំត្រពាំងភ្លាំង 097 343 6699 លោកអនុសេនីយ៍ឯក ហែម ឃ្នី នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំតាកែន 097 815 8990 លោកអនុសេនីយ៍ឯក កែវ គីរី នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំតេជោរអភិវឌ្ឍន៍(កោះស្លារ) 088 971 2098 លោកអនុសេនីយ៍ឯក ម៉ៅ ម៉ារឌី នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំល្បើក 097 743 6416 លោកអនុសេនីយ៍ឯក មិន ផល នាយប៉ុស្ដិ៍
 • អធិការដ្ឋានគរបាល ឃុំត្រពាំងបី 097 738 5535 លោកអនុសេនីយ៍ឯក ម៉ី ភិរិន្ទ នាយប៉ុស្ដិ៍

កែសម្រួលដោយ លឹម សុមារ៉ាឌី អតីតសិស្សសិក្សារវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន ឈូក សម័យប្រលង ២០១៤ ថ្នាក់ទី១២

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]