ស្រុកស្វាយចេក

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកស្វាយចេកជាស្រុកមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ស្រុកនេះមាន៨ឃុំ[១][២]៖៖

កូដឃុំ ឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង ភូមិ
០១០៨០១ ឃុំផ្គាំ Phkoam ផ្កាំ, យាងវៀន, យាង, អំពិល, អូរ, ប្រាសាទវៀន, តាដួល, ស្វាយស, ម៉ៅ, ថ្មគោល, តាគល់
០១០៨០២ ឃុំសារង្គ Sarongk ភាសត្បូង, ភាសជើង, ជ្រុង, ផ្លាស់កង់, គោកភ្លូ, កន្រ្ទង់
០១០៨០៣ ឃុំស្លក្រាម Sla Kram ស្លាក្រាម, កកោះ, កំណប់, ទ័ពសៀម, ខែ្លងពណ័អភិវឌ្ឍន៍, ប្រាសាទ, គោកអំពិល, ខែ្លងពណ៌‌
០១០៨០៤ ឃុំស្វាយចេក Svay Chek គោកខ្វាវ, ពន្សាយជើង, ក្លឹង, បែកចានចាស់, ពន្សាយត្បូង, រកាថ្មី, តាអុងលិច, សែ្លង, ថី្ម, ខ្វាវលិច, សំរោង, ចំការគរ, ដំណាក់កកោះ, ល្បើកស្វាយ
០១០៨០៥ ឃុំតាបែន Ta Baen គោកតាឯក, អូរវែង, តាបែន, គោករការ, អូរវែងត្បូង
០១០៨០៦ ឃុំតាផូ Ta Phou តាផូ, ពង្រ, តាស្រី, ព្រេចកី, គោកកី, ឃ្មាស់, ថ្មី, បារាយណ៍, ផ្ចឹក, ព្រេចត្បូង, បន្ទាត់បោះ
០១០៨០៧ ឃុំទ្រាស Treas ពនៃ្លថី្ម, ចែង, ដូនណូយ, ប្រី, ពនៃ្លចាស់, ទ្រាស, អំពិលព្រង់, អូរកកោះ, តាវឹក
០១០៨០៨ ឃុំរលួស Roluos បែកចានថ្មី, ខ្វាវកើត, ស្ទឹង, តាអុងកើត, សែ្លង, រលួស, តាស្មន់

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]