ស្រេស្ឋបុរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រេស្ឋបុរ ជារាជធានីដែលចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងនៅឆ្នាំ៥០០ ដល់ ឆ្នាំ៥៨០។

មានព្រះរាជាគ្រងរាជ្យ៖