ស្វាយ សំអឿ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្វាយ សំអឿ

រូបភាព
ជីវប្រវត្តិសង្ខេប
នាម​ពេញ ស្វាយ សំអឿ
រហស្សនាម
សញ្ជាតិ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កម្ពុជា
អាជីព
ជំនាញ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
ថ្ងៃទទួលមរណភាព
ទទួលមរណភាពដោយសារ
ស្រុកកំណើត
ឪពុក
ម្តាយ
ភរិយា
បុត្រ