អក្សរខ្មែរ

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី អក្សរ)

អក្សរសាស្រ្តខែ្មរមានប្រវត្តិជាងពីរពាន់ឆ្នាំមក ហើយចាប់តាំងពីកំណើតប្រទេសខែ្មរដំបូងមកម្លេះ។ជនជាតិខែ្មរសម័យបុរាណបានសម្រួលអក្សរ ខ្មែរមកពីអក្សរសំស្ក្រឹត។

ខ្មែរ
Akkharakromkhmaer.png
ប្រភេទ
ភាសា ខ្មែរ
រយៈកាល
រ. ៦១១–បច្ចុប្បន្ន[១]
ប្រព័ន្ធមេ
ប្រព័ន្ធកូន
ថៃ
លាវ
ប្រព័ន្ធបងប្អូន
មន
អក្សរកវី
អ.ប.អ.១៥៩២៤ Khmr, 355
ទិសសំណេរ ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ
ឈ្មោះក្លែងឯកក្រម
Khmer
U+1780–U+17FF,
U+19E0–U+19FF

ទំព័រគំរូ:Brahmic ទំព័រគំរូ:Alphabet The Khmer script (ខ្មែរ: អក្សរខ្មែរ; អ.ស.អ.: [ʔaʔsɑː kʰmaːe]) [២] is an abugida (alphasyllabary) script used to write the Khmer language (the official language of Cambodia). It is also used to write Pali in the Buddhist liturgy of Cambodia and Thailand.

It was adapted from the Pallava script, a variant of the Grantha alphabet descended from the Brahmi script, which was used in southern India and South East Asia during the 5th and 6th centuries AD.[៣] The oldest dated inscription in Khmer was found at Angkor Borei District in Takéo Province south of Phnom Penh and dates from 611.[៤] The modern Khmer script differs somewhat from precedent forms seen on the inscriptions of the ruins of Angkor.

Ancient Khmer script engraved on stone.

Khmer is written from left to right. Words within the same sentence or phrase are generally run together with no spaces between them. Consonant clusters within a word are "stacked", with the second (and occasionally third) consonant being written in reduced form under the main consonant. Originally there were 35 consonant characters, but modern Khmer uses only 33. Each such character in fact represents a consonant sound together with an inherent vowel – either â or ô.

There are some independent vowel characters, but vowel sounds are more commonly represented as dependent vowels – additional marks accompanying a consonant character, and indicating what vowel sound is to be pronounced after that consonant (or consonant cluster). Most dependent vowels have two different pronunciations, depending in most cases on the inherent vowel of the consonant to which they are added. In some positions, a consonant written with no dependent vowel is taken to be followed by the sound of its inherent vowel. There are also a number of diacritics used to indicate further modifications in pronunciation.

ព្យញ្ជនៈ[កែប្រែ]

អឃោសៈ ឃោសៈ
- -

ជើងព្យញ្ជនៈ[កែប្រែ]

អឃោសៈ ឃោសៈ
្ក ្ខ ្គ ្ឃ ្ង
្ច ្ឆ ្ជ ្ឈ ្ញ
្ដ ្ឋ ្ឌ ្ឍ ្ណ
្ត ្ថ ្ទ ្ធ ្ន
្ប ្ផ ្ព ្ភ ្ម
្យ ្រ ្ល ្វ ្ស
្ហ ្ឡ ្អ - -

ស្រៈនិស័យ[កែប្រែ]

- ិ​ ​ ឺ
ុំ
ាំ ុះ ​ េះ ោះ

ស្រៈពេញតួ[កែប្រែ]

វណ្ណយុត្តិ[កែប្រែ]

 1. មូសិកទន្ត​ ឬ​ធ្មេញ​កណ្តុរ " ៉ "
 2. ត្រីស័ព្ទ ( ៊)
 3. រស្សសញ្ញា​ ឬ​បន្តក់ (់)
 4. សំយោគ​សញ្ញា រឺផាត់លើ (័)
 5. របាទ (៌)
 6. អស្តា (៏)
 7. ទណ្ឌឃាត ឬ​បដិសេធ (៍)
 8. វិសជ៌នី ឬរះមុខ (ះ)
 9. យុគលពិន្ទុ ឬចុចពីរ (ៈ)
 10. រជ្ជុស​ញ្ញា ឬ​សហសញ្ញា (-)
 11. កាក​បាទ ឬ​ជើង​ក្អែក (+)
 12. លេខ​ទោ (ៗ)

លេខខ្មែរ[កែប្រែ]

០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩
 1. Herbert, Patricia; Anthony Crothers Milner (1989)។ South-East Asia: languages and literatures : a select guide។ University of Hawaii Press។ ទំ. 51–52។ ល.ស.ប.អ. 0-8248-1267-0 
 2. Huffman, Franklin. 1970. Cambodian System of Writing and Beginning Reader. Yale University Press. ISBN 0-300-01314-0
 3. Punnee Soonthornpoct: From Freedom to Hell: A History of Foreign Interventions in Cambodian Politics And Wars. page 29, Vantage Press, Inc
 4. Russell R. Ross: Cambodia: A Country Study, page 112, Library of Congress. Federal Research Division, 1990