អនុគមន៍ទ្រីហ្គាំម៉ា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អនុគមន៍ទ្រីហ្គាំម៉ា ក្នុង​ប្លង់កុំផ្លិច ។ ពណ៌​នៃ​ចំនុច អិនកូដតំលៃនៃ ។ ពណ៌​ដិត​តំណាង​អោយ​តំលៃ​ជិត​នឹងសូន្យ និង ភាពលាំនៃពណ៌តំណាងអោយ​អាគុយម៉ង់

ក្នុង​គណិតវិទ្យា អនុគមន៍​ទ្រីហ្គាំម៉ា (Trigamma function) តាងដោយ គឺជា​អនុគមន៍ពហុហ្គាំម៉ាទី២ និង កំនត់ដោយ


វាស្របតាមនិយមន័យ

ដែល ជា​អនុគមន៍ឌីហ្គាំម៉ា ។ វាក៏អាចកំនត់ជាផលបូកនៃស៊េរី

ធ្វើអោយវាក្លាយទៅជាករណីពិសេសនៃអនុគមន៍ហឺវីតហ្សេតា (Hurwitz zeta function)

សំគាល់ថា រូបមន្តពីរចុងក្រោយគឺមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេល មិនមែនជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ

ការគណនា[កែប្រែ]

តំណាងអាំងតេក្រាលឌុប

ដោយប្រើរូបមន្តចំពោះស៊េរីធរណីមាត្រ​។ ធ្វើអាំងតេក្រាលដោយផ្នែកគេយើងបាន

ការពន្លាតអាស៊ីមតូតជាអនុគមន៍នៃ​ចំនួនប៊ែរនូយី

រូបមន្តរវាងតួជាប់គ្នា[កែប្រែ]

អនុគមន៍ទ្រីហ្គាំម៉ាផ្ទៀងផ្ទាត់រូបមន្តរវាងតួជាប់គ្នា

រូបមន្តឆ្លុះគ្នា[កែប្រែ]

តំលៃពិសេស[កែប្រែ]

អនុគមន៍ទ្រីហ្គាំម៉ាមានតំលៃពិសេសមួយចំនួន៖

ដែល K តំណាងអោយ​ថេរកាតាឡាន (Catalan's constant) ។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]