អាដាម លេមបឺត

ពីវិគីភីឌា
Adam Lambert
ព័ត៌មានផ្ទៃខាងក្រោយ


អាដាម មីតឆេល លេមបឺត (Adam​ Mitchel Lambert) កើតនៅថ្ងៃ ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៨២ ជាអ្នកចំរៀង អ្នកនិពន្ធ និងជាតារាសំដែងសញ្ជាតិអាមេរិក។ លោកកើតនៅទីក្រុង អិនឌីណាប៉ូលីស​(Indianapolis)រដ្ឋ អិនឌីណា​(Indiana)​​សហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅខែឧសភា​ ឆ្នាំ ២០០៩ លោកបានចូលប្រគួតនៅកម្មវិធី American Idol រដូវកាលទី៨, ដែលពេលនោះលោកបាន ជាប់ចំនាក់ថ្នាក់ទី២។

នៅខែ វិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ អាដាមបានចេញអាល់ប៊ុមទីមួយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា For Your Entertianment។ អាល់ប៊ុមនេះបានជាប់តារាង Billboard 200 លេខ៣ ក្នុងខែ ធ្នួ។