អេធៀន អៃម៉ូនីញ៉េរ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អេធៀន ហ្វ្រង់ស័រ អៃម៉ូនីញ៉េរ៍

អេធៀន អៃម៉ូនីញ៉េរ៍ (ថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៨៤៤ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩២៩) គាត់ជាអ្នករុករកបារាំងម្មាក់។ គាត់គឺជាអ្នក បុរាណវិទ្យា ដំបូងគេដែលធ្វើការ ស្ទាបស្ទង់ ជាប្រព័ន្ធ នូវប្រាសាទបុរាណនៃ អាណាចក្រខ្មែរ ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង វៀតណាមភាគខាងត្បូង។ ស្នាដៃចម្បងរបស់គាត់គឺ " Le Cambodge " ដែលបានបោះពុម្ពជាបីភាគចាប់ពីឆ្នាំ ១៩០០ ដល់ឆ្នាំ ១៩០៤ ។

ជីវប្រវត្តិ[កែប្រែ]

លោកអេធៀន អៃម៉ូនីញ៉េរ៍ កើតនៅប្រទេសបារាំង

គាត់ក៏បានបម្រើការជាអ្នកតំណាងបារាំងស្តីទីសម្រាប់ អាណាព្យាបាលបារាំងនៃប្រទេសកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី ៦ ខែមករាឆ្នាំ ១៨៧៩ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៨៨១ ។ [១] [២] លោក​បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ចម្លាក់​ខ្មែរ​ដ៏​ធំ​មួយ​ដែល​ក្រោយ​មក​បាន​ដាក់​តាំង​នៅ ​សារមន្ទីរ ហ្គីមេ ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស[៣] គាត់ក៏បានសរសេរសៀវភៅជា ភាសាចាមផង ដែរ។ [៤]

ស្នាដៃ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]