អេឡិចត្រុង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អេឡិចត្រុង (Electron)
A glass tube containing a glowing green electron beam
Experiments with a Crookes tube first demonstrated the particle nature of electrons. In this illustration, the profile of the cross-shaped target is projected against the tube face at right by a beam of electrons.[១]
Composition Elementary particle[២]
ស្ថិតិ Fermionic
ជំនាន់ First
អន្ទរសកម្ម Gravity, Electromagnetic, Weak
និមិត្តសញ្ញា Error no symbol defined, Error no symbol defined
Antiparticle Positron (also called antielectron)
បានចងក្រងជាទ្រឺស្ដីដោយ Richard Laming (1838–1851),[៣]
G. Johnstone Stoney (1874) and others.[៤][៥]
បានរកឃើញដោយ J. J. Thomson (1897)[៦]
ម៉ាស ៩,10938291(40)×10−៣១ kg[៧]
៥,4857990946(22)×10−៤ u[៧]
[១៨២២,8884845(14)]−1 u[note ១]
០,510998928(11) MeV/c2[៧]
Electric charge −១ e[note ២]
−១,602176565(35)×10−១៩ C[៧]
−៤,80320451(10)×10−១០ esu
Magnetic moment −1.00115965218076(27) μB[៧]
Spin 12

អេឡិចត្រុង (symbol: Error no symbol defined) is a subatomic particle with a negative elementary electric charge.[៨]


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

Notes[កែប្រែ]

 1. The fractional version's denominator is the inverse of the decimal value (along with its relative standard uncertainty of ៤,2×10−១៣ u).
 2. The electron's charge is the negative of elementary charge, which has a positive value for the proton.

References[កែប្រែ]

 1. Dahl, P.F. (1997)។ Flash of the Cathode Rays: A History of J J Thomson's ElectronCRC Press។ ទំ. 72។ ល.ស.ប.អ. 0-7503-0453-7http://books.google.com/?id=xUzaWGocMdMC&printsec=frontcover 
 2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named prl50
 3. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named farrar
 4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named arabatzis
 5. Buchwald, J.Z.; Warwick, A. (2001)។ Histories of the Electron: The Birth of MicrophysicsMIT Press។ ទំ. 195–203។ ល.ស.ប.អ. 0-262-52424-4http://books.google.com/?id=1yqqhlIdCOoC&pg=PA195 
 6. Thomson, J.J. (1897)។ "Cathode Rays"Philosophical Magazine 44: 293http://web.lemoyne.edu/~GIUNTA/thomson1897.html 
 7. ៧,០ ៧,១ ៧,២ ៧,៣ ៧,៤ P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov/constants [Thursday, 02-Jun-2011 21:00:12 EDT]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
 8. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

External links[កែប្រែ]

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

ទំព័រគំរូ:QED