អ្នកប្រើប្រាស់:ឃុន សុខហេង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ណុំ សុធារិទ្ធ ជាសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម ឆ្នាំទី១ ជំនាន់ទី៧ ។ខ្ញុំកើតនៅខែ មករាឆ្នាំ ១៩៩៤។ ខ្ញុំមានបងប្អូន ៦នាក់ហើយខ្ញុំជាកូនទី២ ទីកន្លែងកំនើតរបស់ខ្ញុំនៅ ខេត្តកំពត