អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ/ប្រអប់ខ្សាច់/ទិដ្ឋការ (ឯកសារឆ្លងដែន)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
A United States visa. Issued by the Consulate General of the United States of America in Shenyang, China. (2012)
Exit USSR visa of type 1 (for temporary visits outside the Soviet Union). Not to be confused with exit visa of type 2 (green), which was stamped to those who received the permission to exit the USSR forever and lost Soviet citizenship.

ទិដ្ឋាការ (អង់គ្លេស៖ Visa មកពីពាក្យឡាតាំង charta visa ដែលមានន័យថា "ក្រដាសដែលត្រូវបានគេមើលឃើញ" [paper that has been seen] ) [១] គឺជាឯកសារ-លិខិតស្នាម ដើម្បីសម្គាល់ថានរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឆ្លងដែន ចូលឬចាកចេញពីទឹកដី-ប្រទេសដែលជាទីដែលលិខិតស្នាមនេះត្រូវបានចេញឲ្យ ដោយទទួលបានការយល់ព្រមនិងរអនុញ្ញាត ដោយមន្ត្រីរអន្តោប្រវេសន៍។ ការអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងដែនចេញចូលនេះ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជា ឯកសារលិខិតស្នាម ប៉ុន្តែជាទូទៅ មានករណីជាច្រើន ស្ថិតក្នុងទម្រង់ជា ត្រា-តែមន៍ (stamp) ដែលត្រូវបានបោះលើទំព័រខាងក្នុងរបស់លិខិតឆ្លងដែននៃបេក្ខជនអ្នកស្នើសុំ (ឬឯកសារផ្លូវការដែលមានតម្លៃស្មើ ដើម្បីជំនួសលិខិតឆ្លងដែន)។

ឲឲ

ប្រទេសនេះបានចេញទិដ្ឋាការធម្មតាភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនានានៃការស្នាក់នៅដូចជាទឹកដីដែលគ្របដណ្តប់ដោយទិដ្ឋាការកាលបរិច្ឆេទនៃការសុពលភាព, ​​រយៈពេលនៃការស្នាក់នៅមិនថាទិដ្ឋាការនេះមានសុពលភាពសម្រាប់ច្រើនជាងមួយដំណើរទស្សនកិច្ចល ទិដ្ឋាការត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណើសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីចូល (ឬចាកចេញ) ប្រទេសមួយនេះនិងមានដូច្នេះសម្រាប់បណ្តាប្រទេសមួយចំនួនខុសពីការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពិតប្រាកដសម្រាប់ការថា alien ដើម្បីបញ្ចូលនិងនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេស។

Exit USSR visa of type 2. For those who received permission to leave the USSR forever and lost Soviet citizenship.
Russian empire visa stamp (1917).
Brazilian multiple entry visa in a United States passport, with immigration stamps from Brazil, France, and the United States.

The authorization may be a document, but more commonly it is a stamp endorsed in the applicant's passport (or passport-replacing document). The country issuing the visa typically attaches various conditions of stay, such as the territory covered by the visa, dates of validity, period of stay, whether the visa is valid for more than one visit, etc. Visas are associated with the request for permission to enter (or exit) a country, and are thus, for some countries, distinct from actual formal permission for an alien to enter and remain in the country.

ប្រភេទនៃទិដ្ឋការ[កែប្រែ]

Entry tourist visa to the People's Republic of China.
Transit visa, issued by Chiune Sugihara to Susan Bluman.

Each country has a multitude of categories of visas and with various names. The most common types and names of visas include:

តាមគោលបំណង៖

 • Transit visa, for passing through the country to a destination outside that country. Validity of transit visas are usually limited by short terms such as several hours to 10 days depending on the size of the country and/or the circumstances of a particular transit itinerary.
  • Airside transit visa, required by some countries for passing through their airports even without going through passport control.
  • Crew member, steward or driver visa, issued to persons employed or trained on aircraft, vessels, trains, trucks, buses and any other means of international transportation, or ships fishing in international waters.
 • Short-stay or visitor visa, for short visits to the host country. Many countries differentiate between different reasons for these visits, such as:
  • Private visa, for private visits by invitation of residents of the country.
  • Tourist visa, for a limited period of leisure travel, no business activities allowed.
  • Visa for medical reasons, for undertaking diagnostics or a course of treatment in the host country's hospitals.
  • Business visa, for engaging in commerce in the country. These visas generally preclude permanent employment, for which a work visa would be required.
  • Working holiday visa, for individuals traveling between nations offering a working holiday program, allowing young people to undertake temporary work while traveling.
  • Athletic or artistic visa, issued to athletes and performing artists (and their supporting staff) performing at competitions, concerts, shows and other events.
   • Cultural exchange visa, usually issued to athletes and performing artists participating in a cultural exchange program.
  • Refugee visa, issued to persons fleeing the dangers of persecution, a war or a natural disaster.
 • Long-stay visa, valid for longer but still finite stays:
  • Student visa, which allows its holder to study at an institution of higher learning in the issuing country.
  • Temporary worker visa, for approved employment in the host country. These are generally more difficult to obtain but valid for longer periods of time than a business visa. Examples of these are the United States' H-1B and L-1 visas. Depending on a particular country, the status of temporary worker may or may not evolve into the status of permanent resident or to naturalization.
   • Journalist visa, which some countries require of people in that occupation when traveling for their respective news organizations. Countries which insist on this include Cuba, Iran, North Korea, Saudi Arabia, the United States (I-visa) and Zimbabwe.
  • Residence visa, granted to people obtaining long-term residence in the host country. In some countries, long-term residence is a necessary step to obtain the status of a permanent resident.
  • Asylum visa, issued to people who have suffered or reasonably fear persecution in their own country due to their political activities or opinion, or features, or association with a social group.
 • Immigrant visa, granted for those intending to immigrate to the issuing country (obtain the status of a permanent resident with a prospect of possible naturalization in the future):
  • Spousal visa or partner visa, granted to the spouse, civil partner or de facto partner of a resident or citizen of a given country to enable the couple to settle in that country.
  • Marriage visa, granted for a limited period before intended marriage or civil partnership based on a proven relationship with a citizen of the destination country. For example, a German woman who wishes to marry an American man would obtain a Fiancee Visa (also known as a K-1 visa) to allow her to enter the United States. "A K1 Fiancee Visa is valid for four months from the date of its approval."[២]
  • Pensioner visa (also known as retiree visa or retirement visa), issued by a limited number of countries (Australia, Argentina, Thailand, Panama, etc.), to those who can demonstrate a foreign source of income and who do not intend to work in the issuing country. Age limits apply in some cases.
 • Official visa is granted to officials doing job for their governments or otherwise representing their countries in the host country, such as the personnel of diplomatic missions.
  • Diplomatic visa is normally only available to bearers of diplomatic passports.
  • Courtesy visa issued to representatives of foreign governments or international organizations who do not qualify for diplomatic status but do merit expedited, courteous treatment - an example of this is Australia's Special purpose visa.

By method of issuance:

 • On-arrival visa (also known as Visa On Arrival, VOA), granted at a port of entry. This is distinct from not requiring a visa at all, as the visitor must still obtain the visa before they can even try to pass through immigration.
  • Nearly every country can issue a visa (or another document to the same effect) on arrival to a visitor arriving in unforeseen exceptional circumstances, for example:
  • Some countries issue visas on arrival to special categories of travelers, such as seafarers or air crew.
  • Some countries issue them to regular visitors; however, there often are restrictions, for example:
   • Belarus issues visas on arrival in Minsk international airport only to nationals of countries where there is no consular representation of Belarus.
   • Thailand only issues visas on arrival at certain border checkpoints. The most notable crossing where visas on arrival are not issued is the Padang Besar checkpoint for passenger trains between Malaysia and Thailand.
   • Russia issues visas on arrival for short visits to its Western exclave, Kaliningrad oblast.
 • Electronic visa. The visa is stored in a computer and is electronically tied to the passport number; no label, sticker or stamp is placed in the passport before travel.
  • Australia pioneered electronic visa issuance with the Electronic Travel Authority for tourists, and is also issuing the eVisitor for European tourists and businessmen. Recent changes in immigration law mean that almost all visas (including those for permanent residency) are issued electronically by default unless a label is required (for example to board an airplane).
  • New Zealand is now also issuing some visas electronically.
  • The United States has a similar internet system called Electronic System for Travel Authorization, but this is a security pre-screening only and does not technically qualify as a visa under US immigration law.
  • Turkey is issuing electronic visas as of April 2013 (certain African countries are eligible only if using Turkish Airlines) through the Republic of Turkey Electronic Visa Application System.[៣][៤]
  • Cambodia is issuing electronic visas to most of the visitors through the eVisa system.[៥]
  • Sao Tome and Principe is issuing electronic visas to all passengers through the eVisaST ststem.[៦]
  • Rwanda is issuing electronic visas.[៧]
  • Myanmar is issuing electronic visas.[៨]
  • Sri Lanka is issuing electronic visas through the Electronic Travel Authorization system.[៩]
  • Armenia is issuing electronic visas to certain eligible countries.[១០]
  • Singapore is issuing electronic visas to certain eligible countries.[១១]

This list is not exhaustive. Some countries may have more detailed classifications of some of these categories reflecting the nuances of their respective geographies, social conditions, economies, international treaties, etc. Others, on the contrary, may combine some types into broader categories.


Visa policies[កែប្រែ]

Government authorities usually impose administrative entry restrictions on foreign citizens in three ways - countries whose nationals may enter without a visa, countries whose nationals may obtain a visa on arrival and countries whose nationals require a visa in advance. Nationals who require a visa in advance are usually advised to obtain them at a consular representation of their destination country. Several countries allow nationals of countries that require a visa to obtain them online.

The following table lists visa policies of all countries by the number of foreign nationalities that may enter that country for tourism without a visa or by obtaining a visa on arrival with normal passport. It also notes countries that issue electronic visas to certain nationalities. Symbol "+" indicates a country that limits the visa-free regime negatively by only listing nationals who require a visa, thus the number represents the number of UN member states reduced by the number of nationals who require a visa and "+" stands for all possible non-UN member state nationals that might also not require a visa. "N/A" indicates countries that have contradictory information on its official websites and/or information supplied by the Government to IATA. Some countries that allow visa on arrival do so only at a limited number of entry points. Some countries such as the European Union member states have a qualitatively different visa regime between each other as it also includes freedom of movement.

ប្រទេស សរុប
(excl. electronic visas)
Visa-free Visa on arrival Electronic visas កំណត់ចំណាំ
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Afghanistan Afghanistan[១២] 0
 អាល់បានី Albania[១៣] 59 59
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Algeria Algeria[១៤] 10 10
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Angola Angola[១៥] 1 1
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda[១៦] 99 99
 អាហ្សង់ទីន Argentina[១៧] 78 78 0 3
ភាសាខ្មែរ Armenia[១៨] 130 43 87
 អូស្ត្រាលី Australia[១៩] 1 1 0 36+9+27
 អាស៊ែបៃសង់ Azerbaijan[២០] 13 11 2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bahamas Bahamas[២១] 120 120
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bahrain Bahrain[២២] 42 5 37
 បង់ក្លាដែស Bangladesh[២៣] 174+ 25 All-20 Limited VOA locations.
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Barbados Barbados[២៤] 106 106
 បេឡារុស Belarus[២៥] 17 17
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Belize Belize[២៦] 96 96
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Benin Benin[២៧] 26 26
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bhutan Bhutan[២៨] 3 3
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bolivia Bolivia[២៩] 174+ 50 124+
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina[៣០] 67 67
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Botswana Botswana[៣១] 96 96
 ប្រេស៊ីល Brazil[៣២] 74 74
 ប្រ៊ុយណេ Brunei[៣៣] 57 51 6
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Burkina Faso Burkina Faso[៣៤] 61 16 45
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Burundi Burundi[៣៥] 194+ 4 All Limited VOA locations.
 កម្ពុជា Cambodia[៣៦] 184+ 8 All-10
 កាមេរូន Cameroon[៣៧] 5 5
 កាណាដា Canada[៣៨] 51 51
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cape Verde Cape Verde[៣៩] 194+ 19 All
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Central African Republic Central African Republic[៤០] 13 13
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chad Chad[៤១] 13 11 2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chile Chile[៤២] 88 83 5
 ចិន China[៤៣] 6 6
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Colombia Colombia[៤៤] 91 91
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Comoros Comoros[៤៥] 194+ 0 All
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Republic of the Congo Republic of the Congo[៤៦] 12 0 12
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo[៤៧] 6 3 3
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Costa Rica Costa Rica[៤៨] 88 88
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cote d'Ivoire Côte d'Ivoire[៤៩] 20 20
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cuba Cuba[៥០] 16 16
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Djibouti Djibouti[៥១] 194+ 0 All
 ដូមីនិក Dominica[៥២] 192+ All-2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Dominican Republic Dominican Republic[៥៣] 74 8 66
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ecuador Ecuador[៥៤] 185+ All-9
 អេស៊ីប Egypt[៥៥] N/A N/A N/A
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស El Salvador El Salvador[៥៦] 86 86
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Equatorial Guinea Equatorial Guinea[៥៧] 1 1
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Eritrea Eritrea[៥៨] 3 2 1
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ethiopia Ethiopia[៥៩] 39 2 37 Limited VOA locations.
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Fiji Fiji[៦០] 106 106
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Gabon Gabon[៦១] 1 1
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Gambia Gambia[៦២] 125 125
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Georgia Georgia[៦៣] 102 102
 កាណា Ghana[៦៤] 24 18 6
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Grenada Grenada[៦៥] N/A N/A N/A
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guatemala Guatemala[៦៦] 84 84
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guinea Guinea[៦៧] 21 21
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guinea-Bissau Guinea-Bissau[៦៨] 194+ 14 180+
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guyana Guyana[៦៩] 45 45
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Haiti Haiti[៧០] 191+ All-2
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Honduras Honduras[៧១] 84 84
 ឥណ្ឌា India[៧២] 13 2 11 Limited VOA locations.
 ឥណ្ឌូណេស៊ី Indonesia[៧៣] 77 15 62 Limited VOA locations.
 អ៊ីរ៉ង់ Iran[៧៤] 179 7 172
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Iraq Iraq[៧៥] 0
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ireland Ireland[៧៦] 89 58 +31 EU/EEA/CH citizens.
 អ៊ីស្រាអែល Israel[៧៧] 92 92
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Jamaica Jamaica[៧៨] 115
 ជប៉ុន Japan[៧៩] 67 67
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Jordan Jordan[៨០] 134+ 12 122+ Limited VOA locations.
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kazakhstan Kazakhstan[៨១] 14 14
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kenya Kenya[៨២] 178+ 43 All-16
 គីរីបាទី Kiribati[៨៣] 67 67
 កូរ៉េខាងជើង North Korea[៨៤] 2 2
 កូរ៉េខាងត្បូង South Korea[៨៥] 113 113
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kuwait Kuwait[៨៦] 57 5 52
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kyrgyzstan Kyrgyzstan[៨៧] 81 61 20
 លាវ Laos[៨៨] 175+ 11 All-30
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Lebanon Lebanon[៨៩] 87 9 78
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Lesotho Lesotho[៩០] 49 49
 លីបេរីយ៉ា Liberia[៩១] 16 16
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Libya Libya[៩២] 3 3
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Macedonia Macedonia[៩៣] 80 80
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Madagascar Madagascar[៩៤] 194+ 0 All
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Malawi Malawi[៩៥] 71 71
 ម៉ាឡេស៊ី Malaysia[៩៦] 156 156
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Maldives Maldives[៩៧] 194+ 0 All
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mali Mali[៩៨] 191+ 20 All-3
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Marshall Islands Marshall Islands[៩៩] 49 3 46
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mauritania Mauritania[១០០] 11 11
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mauritius Mauritius[១០១] 177 111 66
 ម៉ិកស៊ិក Mexico[១០២] 65 65
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Federated States of Micronesia Micronesia[១០៣] 194+ 194+
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Moldova Moldova[១០៤] 49 49
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mongolia Mongolia[១០៥] 21 21
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Montenegro Montenegro[១០៦] 74 74
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Morocco Morocco[១០៧] 65 65
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mozambique Mozambique[១០៨] 194+ 8 All Limited VOA locations.
 មីយ៉ាន់ម៉ា Myanmar[១០៩] 3 3
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Namibia Namibia[១១០] 52 52
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Nauru Nauru[១១១] 5 5
 នេប៉ាល់ Nepal[១១២] 184+ 1 183+ Limited VOA locations.
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស New Zealand New Zealand[១១៣] 59 59
 នីការ៉ាក្វា Nicaragua[១១៤] 167 94 73
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Niger Niger[១១៥] 19 19
 នីហ្សេរីយ៉ា Nigeria[១១៦] 19 19
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Oman Oman[១១៧] 70 5 65
 ប៉ាគីស្ថាន Pakistan[១១៨] 7 7
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Palau Palau[១១៩] 194+ 0 All
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Panama Panama[១២០] 111 111
 ប៉ាពួនូវែលគីនេ Papua New Guinea[១២១] 56 0 56
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Paraguay Paraguay[១២២] 62 56 6
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Peru Peru[១២៣] 95 95
 ហ្វីលីពីន Philippines[១២៤] 153 153
 កាតា Qatar[១២៥] 42 5 37 Limited VOA locations.
 រុស្ស៊ី Russia[១២៦] 32 32
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Rwanda Rwanda[១២៧] 13 13
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis[១២៨] 101 101
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saint Lucia Saint Lucia[១២៩] 147 93 54
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines[១៣០] 186+ 0 All-8
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Samoa Samoa[១៣១] 194+ 0 All
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe[១៣២] 0 0 0 194+
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saudi Arabia Saudi Arabia[១៣៣] 5 5
 សហភាពអឺរ៉ុប Schengen area[១៣៤][១៣៥] 73 41 32 EU/EEA/CH citizens.
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Senegal Senegal[១៣៦] 43 16 27
 Serbia Serbia[១៣៧] 65 65
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Seychelles Seychelles[១៣៨] 194+ 0 All
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sierra Leone Sierra Leone[១៣៩] 15 15
 សិង្ហបុរី Singapore[១៤០] 161+ 161+
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Solomon Islands Solomon Islands[១៤១] 78 0 78
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Somalia Somalia[១៤២] 1 0 1
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស South Africa South Africa[១៤៣] 76 76
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស South Sudan South Sudan[១៤៤] 4 0 4
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sri Lanka Sri Lanka[១៤៥] 3 3 0 191+
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sudan Sudan[១៤៦] 6 2 4
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Suriname Suriname[១៤៧] 57 20 37
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Swaziland Swaziland[១៤៨] 95 95
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Syria Syria[១៤៩] 30 16 14
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tajikistan Tajikistan[១៥០] 88 9 79
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tanzania Tanzania[១៥១] 170+ 5 All-24
 ថៃ Thailand[១៥២] 76 55 21
 ទីម័រខាងកើត Timor-Leste[១៥៣] 194+ 1 All Limited VOA locations.
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Togo Togo[១៥៤] 194+ 14 180+
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tonga Tonga[១៥៥] 64 0 64
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago[១៥៦] 104 101 3
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tunisia Tunisia[១៥៧] 74 74 +16 for organized groups.
 តួកគី Turkey[១៥៨] 119 77 42 40+54
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Turkmenistan Turkmenistan[១៥៩] 0
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tuvalu Tuvalu[១៦០] 194+ 0 All
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Uganda Uganda[១៦១] 194+ 33 161+
 អ៊ុយក្រែន Ukraine[១៦២] 62 62
 អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates[១៦៣] 38 5 33
 សហរាជាណាចក្រ United Kingdom[១៦៤] 89 58 +31 EU/EEA/CH citizens.
 សហរដ្ឋ United States[១៦៥] 4 4 0 37
 អ៊ូរុយគ្វេ Uruguay[១៦៦] 71 71
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Uzbekistan Uzbekistan[១៦៧] 9 9
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Vanuatu Vanuatu[១៦៨] 100 100
 វេណេស៊ុយអេឡា Venezuela[១៦៩] 71 71
 វៀតណាម Vietnam[១៧០] 15 15
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Yemen Yemen[១៧១] 12 12
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Zambia Zambia[១៧២] 133 41 92
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Zimbabwe Zimbabwe[១៧៣] 100 41 59

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. "Online Etymology Dictionary"
 2. U.S. Department of State, K-1 Fiancee Visa
 3. e-Visa is ready to be downloaded!
 4. Electronic Visa Application System
 5. eVisa
 6. eVisaST
 7. "VISA" Migration.gov.rw 2013-09-10 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2013-10-22
 8. "(Official Government Website)" Myanmar E visa ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2013-10-22
 9. "Online Visa Application" Eta.gov.lk ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2013-10-22
 10. "Republic of Armenia Electronic Visa System" e-Visa ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2013-10-22
 11. "Singapore Visa Online Application" Singapore-visa.sg ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2013-10-22
 12. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 13. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 14. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 15. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 16. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 17. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 18. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 19. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 20. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 21. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 22. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 23. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 24. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 25. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 26. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 27. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 28. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 29. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 30. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 31. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 32. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 33. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 34. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 35. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 36. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 37. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 38. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 39. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 40. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 41. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 42. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 43. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 44. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 45. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 46. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 47. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 48. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 49. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 50. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 51. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 52. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 53. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 54. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 55. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 56. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 57. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 58. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 59. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 60. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 61. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 62. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 63. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 64. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 65. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 66. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 67. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 68. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 69. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 70. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 71. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 72. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 73. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 74. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 75. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 76. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 77. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 78. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 79. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 80. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 81. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 82. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 83. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 84. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 85. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 86. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 87. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 88. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 89. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 90. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 91. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 92. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 93. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 94. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 95. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 96. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 97. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 98. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 99. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 100. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 101. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 102. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 103. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 104. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 105. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 106. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 107. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 108. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 109. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 110. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 111. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 112. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 113. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 114. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 115. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 116. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 117. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 118. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 119. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 120. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 121. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 122. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 123. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 124. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 125. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 126. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 127. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 128. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 129. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 130. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 131. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 132. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 133. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 134. Encompasses Schengen member states - Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland as well as Bulgaria, Croatia, Cyprus and Romania and countries without border controls - Monaco, San Marino, Vatican and a country accessible only via Schengen area - Andorra.
 135. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013"Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013"Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 136. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 137. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 138. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 139. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 140. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 141. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 142. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 143. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 144. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 145. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 146. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 147. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 148. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 149. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 150. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 151. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 152. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 153. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 154. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 155. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 156. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 157. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 158. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 159. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 160. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 161. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 162. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 163. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 164. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 165. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 166. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 167. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 168. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 169. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 170. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 171. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 172. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013
 173. "Visa Information" Timatic IATA ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 December 2013