អ្នកប្រើប្រាស់:Chantreakouy

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​​​​​​​​​​​ នាងខ្ញំឈ្មោះ គួយ​ ចន្រាជាសិស្សរៀននៅសាលាបច្េកទេសដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម ឆ្នាំទី១ ជំនាន់ទី៧ ។ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត កើតនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៣ នាងខ្ញុំមានបងប្អូនចំនួន ៣ នាក់ហើយនាងខ្ញុំជាកូនទី២ ទីកន្លែងកំនើតរនៅ ភូមិបឹងតាព្រហ្ម ឃុំ បឹងតាព្រហ្ម ស្រុក ព្រៃនប់ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ។