អ្នកប្រើប្រាស់:Claus Ableiter

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Inclusionist Wikipedians Association
Wikipedia:Babel
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.
ស្វែងរកភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់

Hello,

I'am an User from the german-speaking Wikipedia. See more there.

Here you find a assortment of my pictures.

And here is the gallery of all my pictures in Commons. [១]

Claus Ableiter

Menschen / People[កែប្រែ]

Natur / nature[កែប្រែ]

Raumfahrt / Spaceflight[កែប្រែ]

Auto und Verkehr / Cars and traffic[កែប្រែ]

Elektroautos, Wasserstoffautos / electric vehicles, hydrogen vehicles[កែប្រែ]

Handwerk und Technik / craftmanship[កែប្រែ]

Nahrung / Food[កែប្រែ]

Architektur[កែប្រែ]

Pergamonmuseum / Pergamon Altar[កែប្រែ]

Kirchen / Churches[កែប្រែ]

Karneval, Fasnachtsmasken[កែប្រែ]

Böllerschießen / Salute guns[កែប្រែ]

Rheinhausen[កែប្រែ]

Speyer-Nord[កែប្រែ]

Pompeji und Bliesbruck / Pompeii[កែប្រែ]

Mix[កែប្រែ]

Links[កែប្រែ]

km:User:Claus Ableiter