អ្នកប្រើប្រាស់:Kanha-2008

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ថៃ្ងនេះ ថ្ងៃពុធ,​ទី​២៣​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
ម៉ោងអន្តរជាតិ ម៉ោង១០:២៧ វីគីភីឌាជាភាសាខ្មែរ មាន ៨២៩២អត្ថបទ។
អ្នកប្រើនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់ឪពុកបូស្កូ.

អ្នកប្រើ: ឃឹម​​ កញ្ញា សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់ទំព័ររបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំគឺជាសិស្សរៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនៃ សាលាដុន​បូស្កូ នៅក្រុងព្រះសីហនុ​


en-3 This user is able to contribute with a medium level of English. លោកKanha-2008ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសមធ្យោម
km អ្នកប្រើប្រាស់នេះជាជនជាតិ ខ្មែរ