អ្នកប្រើប្រាស់:RandomPoopedBoi

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Hi! my name is Aaron (born 26 March) currently living in Phnom Penh, the capital city of Cambodia. I love spending my time on wikipedia, whether reading about an article or editing an article. History is my favorite, especially modern history. I hope that all of my works and contributions will help wikipedia community!

សួរស្តី, ខ្ញុំបាទឈ្មោះអរុណ (កើតថ្ងៃទី២៦ មីនា), បច្ចុប្បន្នមានលំនៅដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញ, រាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្ញុំចូលចិត្តចំណាយពេលទំនេររបស់ខ្ញុំនៅលើវិគីភីឌា, មិនថាអាន ឫធ្វើកំណែប្រែអត្ថបទ។ ប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺជាវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្ត ពិសេសគឺប្រវត្តិសាស្រ្តសម័យទំនើប។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការសរសេរបន្ថែម ឫការកែប្រែអត្ថបទណាមួយ នឹងជួយទៅដល់សមាគមន៍វិគីភីឌា!