ឯកសារ:ដដដដ.jpeg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ដដដដ.jpeg(៧២០ × ៤៧៩ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៦១គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៨:៥៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៨:៥៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១៧២០ × ៤៧៩ (៦១គីឡូបៃ)Ben sokhean (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
ម៉ោង០៨:៤២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៨:៤២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១៧២០ × ៤៧៩ (៦១គីឡូបៃ)Ben sokhean (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

file is a duplicateដូចតទៅ​នៃ​ឯកសារ​នេះ​ (ព័ត៌មាន​លម្អិត)​៖

គ្មានទំព័រណាមួយដែលតភ្ជាប់មកឯកសារនេះទេ។

ទិន្នន័យ​មេតា