ឯកសារ:បណ្តា​ប្រទេស​សមាជិក​អឺរ៉ុប​ទាំង ២៧ នៅ​ទីក្រុង​Lisbonne ប្រទេស Portugalនៅ ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ ២០០៧.jpg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ការពិពណ៌នា
ប្រភពឯកសារ

ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បង្កើត​វា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់​

កាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើត
អ្នកបង្កើត

Nisetpdajsankha

ការអនុញ្ញាត

សូមមើលការពិពណ៌នាខាងក្រោម

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៧:៣៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៧:៣៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១៣៤៤ × ២៥៧ (១៧គីឡូបៃ)Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក){{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បង្កើត​វា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់​ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖