ឯកសារ:ប៉ាល់ទះកែបព្រះសីហនុខែទី១១ឆ្នាំ២០១១.jpg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប៉ាល់ទះកែបព្រះសីហនុខែទី១១ឆ្នាំ២០១១.jpg(២៣៩ × ៣២០ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ២៤គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៣:៥៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៣:៥៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១២៣៩ × ៣២០ (២៤គីឡូបៃ)ហោ ឈុនឡុង (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

ទិន្នន័យ​មេតា