ឯកសារ:រូបសំណាក់សមេ្តចជួនណាត០២.JPG

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(៣៦៤៨ × ២៧៣៦ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ២,៦៣មេកាបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ចំណារពន្យល់[កែប្រែ]

Non-free media use rationale - NEEDS ARTICLE NAME
Description
Source No source specified. Please edit this image description and provide a source.
Article

[[]]

Portion used
Low resolution?
Purpose of use

No purpose specified. Please edit this image description and provide a purpose.

Replaceable?


ដាក់​ជា​អាជ្ញាប័ណ្ណ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:License migration

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៣:៣២ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៣:៣២ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១៣៦៤៨ × ២៧៣៦ (២,៦៣មេកាបៃ)គ្រឹះស្នា (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក){{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

គ្មានទំព័រណាមួយដែលតភ្ជាប់មកឯកសារនេះទេ។

ទិន្នន័យ​មេតា