ឯកសារ:COVID19CT1.webp

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(១១៧៩ × ៤១៥ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ១២៧គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/webp)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា
English: CT imaging of rapid progression stage. A 50 years old female with anorexia, fatigue, muscle soreness, nasal congestion and runny nose for 1 week, sore and itching throat for 2 days. Laboratory test: increased erythrocyte sedimentation rate (25 mm/h), normal white blood cells (4.08 × 109/L), decreased lymphocytes (0.96 × 109/ L), increased C-reaction protein (60.8 mg/L). Imaging examination: a (thin layer CT) and b (high-resolution CT) showed multiple patchy and light consolidation in both lungs and grid-like thickness of interlobular septa
Русский: КТ-снимок при быстропрогрессирующей болезни. 50-летняя женщина с анорексией, слабостью, ломотой в мышцах,заложенностью носа и насморком в течение 1 недели, болью и першением в горле в течение 2 дней. Лабораторный тест: повышенная скорость оседания эритроцитов (25 мм/ч), нормальный уровень лейкоцитов (4.08 × 109/л), пониженный уровень лимфоцитов (0.96 × 109/ л), повышенное количество С-реактивного белка (60.8 мг/л). Снимки: а (тонкослойная КТ) и b (КТ с высоким разрешением) показывают множественную фрагментарную и лёгкую консолидацию в обоих лёгких и сетчатую толщину междольковых перегородок
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព https://mmrjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40779-020-0233-6
អ្នក​និពន្ធ Jin, Y., Cai, L., Cheng, Z. et al.

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

w:en:Creative Commons
ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license.
អ្នកមានសិទ្ធិ៖
  • ចែកចាយ – ថតចំលងនិងចែកចាយស្នាដៃនេះ
  • កែច្នៃ – កែច្នៃយកទៅប្រើ
ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចតទៅនេះ៖
  • ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents
CT scans of a patient with pneumonia caused by COVID-19.

Items portrayed in this file

depicts អង់គ្លេស

computed tomography អង់គ្លេស

medical imaging អង់គ្លេស

copyright status អង់គ្លេស

copyrighted អង់គ្លេស

copyright license អង់គ្លេស

inception អង់គ្លេស

០៨ ខែមីនា 2020

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៥:៥៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៥:៥៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០១១៧៩ × ៤១៥ (១២៧គីឡូបៃ)JmarchnCrop image
ម៉ោង២២:០៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២២:០៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០១១៨១ × ៥៨៩ (២២៩គីឡូបៃ)Doc JamesUploaded a work by Jin, Y., Cai, L., Cheng, Z. et al. from https://mmrjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40779-020-0233-6 with UploadWizard

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​ប្រើប្រាស់​ឯកសារនេះ ៖

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖