ឯកសារ:Flag of the Khmer Republic.svg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(ឯកសារប្រភេទSVG ៧៥០ × ៥០០ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ២២គីឡូបៃ)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ការ​ពិពណ៌នា
Français : Drapeau de la République khmère
English: Flag of Khmer Republic, in use from October 1970 to 1975.
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព
Inkscape-un.svg
រូបភាព​ក្រាភិក​វ៉ិចទ័រនេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​ប្រើ Inkscape​.
Based on Image:Flag of Cambodia.svg. Reference: Cambodian Flag History.
អ្នក​និពន្ធ Himasaram
ការ​អនុញ្ញាត
(ប្រើឯកសារនេះឡើងវិញ)
Public domain I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Insignia
This image shows a flag, a coat of arms, a seal or some other official insignia. The use of such symbols is restricted in many countries. These restrictions are independent of the copyright status.

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០១:២១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០១:២១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧៧៥០ × ៥០០ (២២គីឡូបៃ)Tcfc2349fixed
ម៉ោង០០:៥១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០០:៥១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧៧៥០ × ៥០០ (២២គីឡូបៃ)Tcfc2349fixed
ម៉ោង០៦:១៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៦:១៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧៧៥០ × ៥០០ (៥៤គីឡូបៃ)Zscout370Making it even numbers, a little bigger stars but using the same source as the last upload
ម៉ោង១០:២៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១០:២៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧៧៤៤ × ៤៩៧ (៨២គីឡូបៃ)EricmetroPer construction sheet from page 71: http://www.elibraryofcambodia.org/browat-tung-cheat-pleng-cheat-nokor-reach/.
ម៉ោង១២:១១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១២:១១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣៧៤៤ × ៤៩៧ (៨២គីឡូបៃ)Bearsmalaysianavy blue, new angkor wat design
ម៉ោង១៣:២១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៣:២១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០៧៤៤ × ៤៩៧ (៤៣គីឡូបៃ)Xiengyod~commonswikinew angkor wat's towers
ម៉ោង១៥:០១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៥:០១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦៧៤៤ × ៤៩៧ (៣៩គីឡូបៃ)LexiconCleaner copy
ម៉ោង១០:៤៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១០:៤៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦៧៤៤ × ៤៩៧ (៣៩គីឡូបៃ)Himasaram{{Information| |Description=The flag of Khmer Republic, in use from October 1970 to 1975. |Source={{inkscape}} Based on Image:Flag of Cambodia.svg. Reference: [http://fotw.vexillum.com/flags/kh_hstry.html Cambodian Flag History].

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖

View more global usage of this file.

ទិន្នន័យ​មេតា