ឯកសារ:House of Lenin in Zurich.jpg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

House_of_Lenin_in_Zurich.jpg(៦៩៩ × ៤០៧ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ១៦៥គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា
English: Photograph of the house and room in which Vladimir Lenin stayed while in Zurich, Switzerland.
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព Published in the 1920 book Barbarous Soviet Russia by Isaac McBride (inset between pages 70 and 71).
អ្នក​និពន្ធ Isaac McBride
ការ​អនុញ្ញាត
(ប្រើឯកសារនេះឡើងវិញ)
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1924.

Dialog-warning.svg
Public domain works must be out of copyright in both the United States and in the source country of the work in order to be hosted on the Commons. If the work is not a U.S. work, the file must have an additional copyright tag indicating the copyright status in the source country. PD-1923Public domain in the United States//commons.wikimedia.org/wiki/File:House_of_Lenin_in_Zurich.jpg

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១១:០២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១១:០២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០៦៩៩ × ៤០៧ (១៦៥គីឡូបៃ)DIREKTORFixes
ម៉ោង០៨:២៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៨:២៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩៦៩៩ × ៤០៧ (៧២គីឡូបៃ)Before My Kencrop out border, enhance for visibility
ម៉ោង២១:១៨ ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២១:១៨ ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨៦៩៩ × ៤៦៨ (៥២គីឡូបៃ)Sherurcij{{Information |Description=Photo of Lenin |Source=Barbarous Soviet Russia |Date=1920 |Author=Isaac McBride |Permission={{PD-1923}} |other_versions= }}Category:1919Category:Vladimir LeninCategory:ZurichCategory:Houses

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖

  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង azb.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង ko.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង ku.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង nds.wikipedia.org
  • ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង pt.wikipedia.org

ទិន្នន័យ​មេតា