ឯកសារ:Hydrocortisone-Kh.pdf

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(១២៧៥ × ១៦៥០ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៤៦គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ application/pdf)

សង្ខេបអំពីហ័រម៉ូនហៃដ្រូខ័រធីហ្សូននិងការប្រើប្រាស់

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦១២៧៥ × ១៦៥០ (៤៦គីឡូបៃ)Khmerdoc (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)សង្ខេបអំពីហ័រម៉ូនហៃដ្រូខ័រធីហ្សូននិងការប្រើប្រាស់

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​ប្រើប្រាស់​ឯកសារនេះ ៖