ឯកសារ:Indonesia 2004 20000r r.jpg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Indonesia_2004_20000r_r.jpg(៦០០ × ២៦២ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៩៨គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា
English: Indonesian currency issued 1998-2005.
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព www.banknote.ws
អ្នក​និពន្ធ Bank Indonesia

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

Public domain This file is in the public domain in Indonesia, because it is published and distributed by the Government of Republic of Indonesia, according to Article 14 item b of the Indonesia Copyright Law No 19, 2002.

There shall be no infringement of Copyright for:

  1. publication and/or reproduction of the symbol of the State and the national anthem in accordance with their original nature;
  2. publication and/or reproduction of anything which is published by and/or behalf of the Government, except if the Copyright is declared to be protected by law or regulation or by statement on the work itself or at the time the work is published; or
  3. repetition, either in whole or in part, of news from a news agency, broadcasting organization, and newspaper or any other sources, provided that the source thereof shall be fully cited.

English | Bahasa Indonesia | Baso Minangkabau | македонски | português | русский | Basa Sunda | 中文 | 中文(简体)‎ | +/−

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg

Original upload log

Transferred from en.wikipedia to Commons using For the Common Good.

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទ វិមាត្រ អ្នកប្រើប្រាស់ យោបល់
17:14, 21 June 2008 600 × 262 (100,834 bytes) w:en:Sumbuddi (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) (== description == == batch == Indonesian currency issued 1998-2005. Copyright in design belongs to Indonesia. Fair use claimed for illustrations on Indonesian Rupiah. No separate copyright exists under US and international law for the scans. == source )

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៥:០៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៥:០៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣៦០០ × ២៦២ (៩៨គីឡូបៃ)Stefan2Transferred from en.wikipedia: see original upload log above

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖