ឯកសារ:Kit left arm.svg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(ឯកសារប្រភេទSVG ៣១ × ៥៩ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ២១៦បៃ)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា

Part of football kit based on Kit body.svg.

កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព ការងារផ្ទាល់របស់អ្នកផ្ទុកឡើង
អ្នក​និពន្ធ Yarl PL
ការ​អនុញ្ញាត
(ប្រើឯកសារនេះឡើងវិញ)
Public domain I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

ទំរង់​ផ្សេង​ទៀត

Kit left arm.png

SVG genesis
Inkscape to text.svg
This vector image was created with Inkscape, and then manually edited.
WikiProjekt grafiki wektorowe.svg
This vector image has been made or improved in the Polish project Grafiki wektorowe (vector graphics). You can propose images to improve as well.

English | македонски | polski | 中文 | 中文(简体)‎ | +/−


Complete kit:

Kit left arm.svg
Kit body.svg
Kit right arm.svg
Kit shorts.svg
Kit socks.svgប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៥:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៥:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤៣១ × ៥៩ (២១៦បៃ)Sarangsimplified version, W3C-valid
ម៉ោង១៣:០៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៣:០៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣៣១ × ៥៩ (៤៤២បៃ)MormegilReverted to version as of 13:36, 17 August 2013
ម៉ោង០៦:០២ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៦:០២ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣៣១ × ៥៩ (១១គីឡូបៃ)Damian quagliaroliReverted to version as of 11:43, 17 August 2013
ម៉ោង១៣:៣៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៣:៣៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣៣១ × ៥៩ (៤៤២បៃ)Hobby-Fotograf2013Reverted to version as of 19:16, 21 February 2009
ម៉ោង១១:៤៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១១:៤៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣៣១ × ៥៩ (១១គីឡូបៃ)GathsNouveau maillot ASM Coupe d'Europe 2013-2014
ម៉ោង១៩:១៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៩:១៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩៣១ × ៥៩ (៤៤២បៃ)MahahahaneapneapCompressed
ម៉ោង០២:៤២ ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០២:៤២ ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨៣១ × ៥៩ (២គីឡូបៃ)Chandler~commonswikifixed for higher resolutions
ម៉ោង០០:៣៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០០:៣៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨៣១ × ៥៩ (២គីឡូបៃ)Chandler~commonswikishould remove the extra pixel at the top
ម៉ោង១៤:៣០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៤:៣០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧៣១ × ៥៩ (៨២៣បៃ)Wereon{{Football kit template}}

34 ទំព័រ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

ទិន្នន័យ​មេតា