ឯកសារ:Logo MCU.jpg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Logo_MCU.jpg(២៧៧ × ៣៥០ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ២៥គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

ចំណារពន្យល់[កែប្រែ]

Copied from http://www.mcu.edu.kh/index.php/aboutmcu/logo

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ[កែប្រែ]

Copyrighted

This is a logo of an organization, item, or event, and is protected by copyright and/or trademark. It is believed that the use of low-resolution images on the, hosted on servers in the United States by the non-profit Wikimedia Foundation, of logos for certain uses involving identification and critical commentary may qualify as fair use under United States copyright law. Any other uses of this image, on Wikipedia or elsewhere, may be copyright infringement. Certain commercial use of this image may also be trademark infringement.

This tag is meaningless without an accompanying fair use rationale which must be unique to the usage of THIS image in each article in which it is used. You must also give the source and copyright information for all fair-use images uploaded.

Use of the logo here does not imply endorsement of the organization by Wikipedia or the Wikimedia|Wikimedia Foundation, nor does it imply endorsement of Wikipedia or the Wikimedia Foundation by the organization.

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០២:៥៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០២:៥៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤២៧៧ × ៣៥០ (២៥គីឡូបៃ)វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)Copied from http://www.mcu.edu.kh/index.php/aboutmcu/logo
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖