ឯកសារ:Lvi-em.jpg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Lvi-em.jpg(៣៥០ × ៤៨៥ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ១៣៦គីឡូបៃ ប្រភេទ MIME៖ image/jpeg)

Non-free media use rationale - NEEDS ARTICLE NAME
Description
Source No source specified. Please edit this image description and provide a source.
Article

[[]]

Portion used
Low resolution?
Purpose of use

No purpose specified. Please edit this image description and provide a purpose.

Replaceable?


ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០៣:១៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៣:១៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤៣៥០ × ៤៨៥ (១៣៦គីឡូបៃ)Cheyyo (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក){{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
  • អ្នកមិនអាចសរសេរជាន់ពីលើឯកសារនេះទេ។

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​មានតំណភ្ជាប់មក​ឯកសារនេះ ៖

ទិន្នន័យ​មេតា