ឯកសារ:Nuvola apps bookcase.svg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(ឯកសារប្រភេទSVG ១២៨ × ១២៨ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ១០គីឡូបៃ)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា
English: Svg of File:Nuvola apps bookcase.png
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព ការងារផ្ទាល់របស់អ្នកផ្ទុកឡើង
អ្នក​និពន្ធ Peter Kemp
ការ​អនុញ្ញាត
(ប្រើឯកសារនេះឡើងវិញ)

derived work from Nuvola set

ទំរង់​ផ្សេង​ទៀត

Derivative works of this file: Nuvola apps bookcase simplified.svg

Ciencias sociais.svg

SVG genesis
Inkscape-yes.svg
រូបភាព​ក្រាភិក​វ៉ិចទ័រនេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​ប្រើ Inkscape​.

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

GNU head This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See version 2.1 and version 3 of the GNU Lesser General Public License for more details.

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៦:៥២ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៦:៥២ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២១២៨ × ១២៨ (១០គីឡូបៃ)PalosirkkaScrubbed with http://codedread.com/scour/
ម៉ោង២៣:០៨ ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២៣:០៨ ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧១២៨ × ១២៨ (២១គីឡូបៃ)DoodledooMore similar to png version. Improved some gradients and corrected file dimensions from 125x115 to 128x128.
ម៉ោង១៩:២០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៩:២០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧១២៥ × ១១៥ (២៩គីឡូបៃ)DoodledooPrevious version's "pages" were a tad reddish. This one's are white (compare the PNG).
ម៉ោង១៦:៥៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៦:៥៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧១២៥ × ១១៥ (២៦គីឡូបៃ)Pluke== Summary == {{Information |Description=svg of Image:Nuvola apps bookcase.png |Source=self-made using inkscape |Date=2007/07/01 |Author= Peter Kemp |other_versions=Image:Nuvola apps bookcase.png }} == Licensing == {{self2|GFDL|cc-by-sa-2.5,2.0,1
ម៉ោង១៤:៥៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៤:៥៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧១២៥ × ១១៥ (២៣គីឡូបៃ)Pluke{{Information |Description=svg of Image:Nuvola apps bookcase.png |Source=self-made using inkscape |Date=2007/07/01 |Author= Peter Kemp |other_versions=Image:Nuvola apps bookcase.png }}

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖

View more global usage of this file.

ទិន្នន័យ​មេតា